اس ام اس رفاقتی

خیلی دلاری!
ریالتم به مولا رفیقاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiهزار تارگ دارم و هزار تا رفیق
اما تو شاهرگی و تک رفیقاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiمیدونی رفیق کیه؟
اونی که اسمش از بالای لیست اس ام اس هات یا تماس هات نیاد پاییناستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiحالم بهم میخوره ازاین رفقایی که ولت میکنن میرن با بقیه
بعد بقیه هم وقتی ولش کردن برمیگرده پیشت میگه : خوبی رفیقاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiبه یادم باش که در یادم بمانی
که ما با هم رفیق بودیم زمانی
گذشته ها اگر رفت و گذشتند
ولی در قلب من باز هم همانیاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiکس نمیداند در این بحر عمیق
سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق
من همین دانم که در این روزگار
هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیقاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiقحطی رفیق میاد نه هفت سال بلکه هفتصد سال!
در سیلوی قلبم ذخیره و پنهانت می کنم
بگو کنعانیان منتظر نباشند
تقسیم شدنی نیستیاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiسرگرم مناجاتم و سرمست امشب
از هر چه جز او کشیده ام دست امشب
دیر آمدی ای رفیق دیر آمده ای
تنهایی من سرش شلوغ است امشباستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiیه عاشق میگه : اگه اتفاقی واست بیفته میمیرم
اما یه رفیق میگه : اگه بمیرم هم نمیذارم اتفاقی برات بیفتهاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiای رفیق از ما گذشت با هر که خواهی یار باش
این رفیقان نا رفیقندگفتمت آگاه باش
گفتم فراموشت کنم شاید روی از خاطرم
شاید ندارد بعد از این باید فراموشت کنماستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiرفیق بی کلک ، مادر زن
اس ام اس رفیق و رفاقتاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiیاد گرفتیم
حسادت رفیق از رقابت رقیب خطرناک ترهاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiمیگن به یکی که گفتی نوکرتم
از “نون” نفس تا “میم” مرگ باهاش باش
نوکرتم رفیقاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiهی رفیق
بدون چتر کنارم قدم نزن ، خیس دلتنگی هایم میشوی
دنیای من ابری تر از آن است که فکرش را میکنیاستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiبا گذشته خود رفیق باش
تا زمان حال خود را خراب نکنیداستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiمی بینی رفیق
حالا ک پر از حرفیم زنگ انشا نداریماستاتوس های زیبا و مرامی درباره رفاقت
sms refaghatiهی رفیق
آنکه در کنار توست آرزوی من بود
 

منبع:نازتک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *