انسان،تنها ترین موجود روی زمین!

تنهاترین موجود

مورچگان با هم حرف نمیزنند اما…

دسته جمعی دانه جمع میکنند

زنبورها با هم حرف نمیزنند اما…

 دسته جمعی خانه میسازنند

پرستوها با هم حرف نمیزنند اما…

دسته جمعی به سفر میروند

آدمها با اینکه خوب حرف میزنند…

تنها آذوقه جمع میکنند،

تنها خانه خود را بنا میکنند

و تنها سفر میکنند

براستی که آدمی تنهاترین موجود روی زمین است!!!!

کاش خوشبختی هم مثل مرگ حق همه بود…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *