توکه میخندی… عاشقم…

مجموعه : عاشقانه . احساسی

زانــــــو می زنــــــد بــــــرای ِ عشــ♥ــــق …!

مــــــن ادعــــــای ِ عشــــــق نکــــــردم …

بــــــا تــــــو صادقانــــــه گفتــــــم :

آنچــــــه را کــــــه بــــــود … هســــــت …

مــــــن ادعــــــا نکــــــردم …!

امــــــــــــا عاشقـــــ♥ـــــــم …….!

.

.

.

ashgham

تــــ♥ــو کـﮧ مـﮯ خَــنـدﮮ

گوشـﮧ هــآﮮ لبــتــ

بـﮧ بـهـشتــ مـﮯ رسـآنـد مـَـرا

و تـَرآنـــﮧ قـلبــتــ دُنـیــآ را

بـﮧ لَبخــنـدﮮ آغِـشـتــﮧ مـﮯ کنــد

کـﮧ یــک لَحـظـه بـﮧ دنـیــآ مـﮯ آیـد

و بـراﮮ همیـشــﮧ

خـآطــره اَش

در ذِهــــטּِ جــآذبــﮧ مــآه و دَریــآ

مـﮯ مـانـــد و

هیـچ آسـمـــآنــﮯ …

تــوآטּِ انـدآزه کـردטּِ

گرمـــآﮮ ِآטּ را نخـواهـد داشــ ــتــ !…ش

امیدوارم لذت برده باشید…..

منبع : ناز تک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *