جملات عاشقانه این بود زندگی

جملات عاشقانه این بود زندگی جملات عاشقانه میز کار جملات عاشقانه یادی از سنگ

میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
 
این بود زندگی…

چه کسی میگوید:
دوری سردی می آورد؟
وقتی که هنوز با یادش،
بند بند وجودم گرم می شود

آدمای زنده
به گل و محبت نیاز دارن
و مرده ها به فاتحه
ولی ما گاهی برعکس عمل میکنیم!
به مرده ها سر میزنیم و گل میبریم براشون
ولی راحت فاتحه زندگی بعضیا رو میخونیم !
گاهی فرصت باهم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست
بیائیم ساده ترین چیز رو ازهم دریغ نکنیم:
              

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *