حس انتظار

این چند ماه
که منتظرت بودم
به اندازۀ چند سال نگذشت!
به اندازۀ همین چند ماه گذشت!

اما فهمیدم!
ماه یعنی چه
روز یعنی چه
لحظه یعنی چه

این چند ماه گذشت
و فهمیدم

گذشتن، زمان، انتظار
یعنی چه

پس با آمدنت پایان بده
به همه این فهمیدنها !

پایان بده به ماهها رفته!
پایان بده به روزهای رفته!
پایان بده به لحظه های رفته !

با آمدنت روح ببخش به تمام
ماهها ،روزها،لحظه های
آتی!

با آمدنت شادی را جایگزین حسرت کن !

با آمدنت به من ببخش
احساس زندگی را!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *