خیلی وقت است مرده ام …..!!!!

مجموعه : عاشقانه

بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است
تو نمی آیی !
این را از عرق شرم پنجره فهمیدم …
.
.
.
.
.
انصـــاف نبـــود …
رفــتنت با خــودت بـاشــد ،
فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن …
.
.
.
.
.
بچـــه کـــه بـــاشی …
از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم …
مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ،
بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی …
از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ !
.
.
.
.
.
خیلی وقت است مرده ام…
دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد
چرا؟. . . توچه میفهمی. . .
این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . .
تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . .
امـــــــــــــــــــــــــــا. . .
بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام
بی انصـــــــــــــــــاف…
چانه نزن … حسرت هایم به قیمت عـــــــمرم تمام شده. . .
.
.
.
.
.
www.1ehsas.ir

امیدوارم لذت برد ه باشید…..

منبع: نازتک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *