فقط عاشقان بخوانند…

مجموعه : داستان عاشقانه
استادى از شاگردانش پرسید :

چرا ما وقتى عصبانى هستیم

داد میزنیمی چرا مردم هنگامى که خشمگین هستند صدایشان

را بلند میکنند و سر هم داد میکشندی

شاگردان فکرى کردند و یکى از آنها گفت: چون در آن لحظه

آرامش و خونسردیمان را از دست میدهیم.

استاد پرسید: این که آرامشمان را از دست میدهیم درست

است؛ اما چرا با وجودى که طرف مقابل کنارمان قرار دارد
داد میزنیم آیا نمیتوان با صداى می یم صحبت کردی چرا

هنگامى که خشمگین هستیم داد میزنیمی

شاگردان هر کدام جوابهایى دادند اما پاسخهاى هیچکدام

استاد را راضى نکرد . سرانجام او چنین توضیح داد : هنگامى

که دو نفر از دست یکدیگر عصبانى هستند، قلبهایشان از

یکدیگر فاصله میگیرد. آنها براى این که فاصله را جبران

کنند مجبورند که داد بزنند؛ هر چه میزان عصبانیت و خشم

بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را

بلندتر کنند.

سپس استاد پرسید : هنگامى که دو نفر عاشق همدیگر باشند

چه اتفاقى میافتدی آنها سر هم داد نمیزنند بلکه خیلى به

آرامى با هم صحبت میکنند چون قلبهایشان خیلى به هم

نزدیک است. فاصله قلبهایشان بسیار کم است.

استاد ادامه داد : هنگامى که عشقشان به یکدیگر بیشتر شد،

چه اتفاقى میافتدی آنها حتى حرف معمولى هم با هم

نمیزنند و فقط در گوش هم نجوا میکنند و عشقشان باز هم

به یکدیگر بیشتر میشود . سرانجام، حتى از نجوا کردن هم

بینی از میشوند و فقط به یکدیگر نگاه میکنند . این هنگامى

است که دیگر هیچ فاصلهاى بین قلبهاى آنها باقى نمانده

باشد.
.
.
.
.
.
.
www.1ehsas.ir

امیدوارم لذت برده باشید….

منبع : نازتک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *