ماندگاترین، خاطره ماندگار با یک احساس

Hello dear to you!
A feeling that wants to stay in touch.
Father’s feelings, feelings of motherhood, sweet feelings of marriage, feeling ….

Keep them happy by sending out your sweet memories of your life.
آرام بگیر!
گاهی باید یک دایره بکشی و بنشینی درونش
بگذار به حال خودش زندگی را
و هیاهوی آدم ها را

بنشین کنار سکوتت
و یک فنجان چای
به خودت تعارف کن…
و غرق شو در خاطرات شیرین
زندگیت !
زندگی زیباست .

Get calm down! Sometimes you have to make a circle and sit inside it. Let yourself sit down and save a cup of tea to yourself, and sit down in your sweet memories of your life! life is Beautiful .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *