استاتوس سنگین

موسیقی غمگین من , زمزمه های غمگین من

بغض صدایم تنها موسیقی غمگین حسرت بار زندگی ام است ، البته شاید بعضی وقتها نوای کلامم دلت را بسوزاند، اما این خاصیت کلمات ست که گاهی بیازارد خواننده اش را مثل همین موسیقی تلخ که تمام زمزمه های زندگیم را پر کرده است. یاد من باشی یا نباشی ، دیگه زیاد فرقی نمی کنه ! یادها تنها یادگار روزهای تلخ ...

کشتن احساس

طفل احساس آه از انواع غصه های جهان دل بی صاحبم یکی دارد شب به شب با مرور او مردم "خاطره سم مهلکی دارد..." درد دارد که هرچه بنویسی نتوانی که شرح غم بدهی... درد دارد به طفل احساست... "شب به شب قبل خواب سم بدهی..."

کاش خودم را جایی جا بگذارم ..

جامانده است چیزی جایی که هیچگاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد ! . . . از بین تمام دردها سوختن بدون شعله بدترینه… . . . هرچه یادت را میکارم، خاطراتت سبز می شوند! . . . دلم را به تخت میبندم تا ترکت کند … فریاد میکشد ، میلرزد ، خمارت میشود … رها که شد او میماند و عمری وسوسه ی تلخِ دوباره خواستن تو ! . . . وقتی که نیستی با ...

و من هنوز عاشقم ، آنقدر که می توانم.. .

جدا که شدیم ، هر دو به یه احساس رسیدیم ، تو ب “فراغت” ، من به “فراقت” یک حرف که مهم نیست ! . . . . . . . . . . . . . . . . آرزویم این است که بهاری بشود روز و شبت که ببارد به تمام رخ تو بارش شادی و شعف و من از دور ببینم که ...

دیروز دست هایش میان دست هایم بود. . .

شعرهایم مثل خاکستر سیگار می سوزند تا تو را بسازند ! . . . . . قهوه ى درون فنجانم فردا را نشانم میدهد خطوط زیر چشمم دیروز را و حلقه هاى سیگارم رویایى ترین لحظات امروزم را … . . . . . ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﮑﺶ ﺗﺎ ﺳﺘﺎره اﯼ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ! . . . . . سیگار بهانه‌ است درد میکشم ! . . . . . دنیا عجیب است آدمها رنگارنگ ، دود سیگارها ...

بآختم به کسایی کِ . . .

�� ﻣﻦ ﻓﻘـــــــﻂ رو ﻣـــــــــــــﺦ ﻣﯿــــــﺮﻡ �� ⛔ ﺍﺻــــــــﻼ دﻭس نـــــــﺪﺍﺭم ⛔ ﺗــــــﻮ ﺩﻝ❤ ﺑــــــــــــــــــــــﺮﻡ ��. . . . . . ♜اِرتِفـــاعِ چِشـــمَم خِیلــی زیـادِه➜ آدَمـــایی کِه اَزَشْ اُفتــادَنْ⇩ هیچـوَقت دیــدِه نَشُـــدَنْ✘✘✘ . . . . . لآبٌدْ حَــــــــــرف نَدارَم.؟.؟.؟ کـــــه میـــــ خــــوان حرفــــــــــْ دَرآرَن.!.!.! . . . . . ❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙ HOT دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙ LAT فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙ QAT مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙ PAT فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙ CUT بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙ ❁MAT . . . . . حالا هی تو بزن ↙In rell↘ من بهتر تو رو کردم ↪ vell↩ . . . . . ✘✘واسـم ” اُفــــت ” داره دیگه بخوام با “تـــــــو” باشم اصٓن ” تُـــــف ...

این روزها میلی به سیگار کشیدن ندارم. . .

هر شب همین بساط است، چای و سکوت و یک فیلم بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار ته مانده های سیگار در استکانی از چای هاجند و واج انگار سیگار پشت سیگار • • • • زندگی ام همچو سازم کوک نیست صدایش به دل نمی شیند هرج و مرجی بیش نیست اما سیگارم مطربیس می نوازد می رقصد می میرد • • • پر رنگ ترین خیالت را به غلیظ ترین پک سیگار می سپارم این ...