اس ام اس روزهای بارانی

فال حافظ روزانه

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن ...

هوای بارانی چتر نمی خواه. . .

عشق می بارد بیا بدویم در باران تو تا ته کوچه های دلم و من تا زیر رنگین کمان چشمانت ! . . . مثل باران های بی اجازه وقت و بی وقت در هوایم پراکنده ای و من بی هوا ناگهان خیسم از تو … . . . حیف، باران می بارد ولی او در کنارم نیست… . . . باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری از عطر ...

چه در کنارم باشی چه در کنارش باشی. ..

صدای پایش آرام آرام به گوشم می رسد چیک چیک گونه ام را بوسید نم نم از گوشه چشمم چکید باز هم خاطراتم زنده شد “من و تو به یاد باران یا شاید به یاد تو ، من و باران” فرقی نمی کند چه در کنارم باشی چه در کنارش باشی زیر باران یاد تو مرا خیس میکند ! . . . یادته یه روز بهم گفتی هروقت خواستی گریه کنی ...

وقتی تمام پنجره ها اخم کرده اند . . .

وقتی دلم گرفت ، زیرِ باران گریه کردم … وقتی اشکهایم میان قطره های باران گم شدند ، تازه فهمیدم غمِ من چقدر کوچک است و غمِ آسمان چقدر بزرگ . . باز باران آمد از هوا یا ز دو چشم خیسم ؟ نیک بنگر ! چه تفاوت دارد … . . . تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من ، در آن لحظه که هیچکس نیست ، با ...

چرا گریه کنم وقتی تبسم نگاهت زیبا تر. . . .

سلام مــاه مــن ! دیشب دلتنگ شدم و رفتم سراغ آسمان اما هر چه گشتم اثری از ماه نبود که نبود …! گفتم بیایم سراغ ِ خودت .. احوال مهتابیت چطور است ؟! چه خبــر از تمام خوبی هایت و تمام بدی های مــن ؟! چه خبــر از تمام صبــرهایت در برابر تمام ناملایمت های مــن ؟! چه خبر از تمام آن ستاره هایی که بی ...

نم نم بارون پشت شیشه هاست. . ..

نم نم بارون پشت شیشه هاست لحظه ی شبنم و برگ گل یاس لحظه ی رهایی پرنده هاست تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی تو خود عشقی که شوق موندنی غم تلخ و گنگ شعرای منی وقتی دنیا درد بی حرفی داره تویی که فریاد دردای منی تو خود عشقی که همزاد منی تو سکوت من و فریاد منی دستای تو خورشید و نشون می ...

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟. . .

مخصوصاً اون آهنگ های که اون لحظه باهات همران اون روزها با همون آهنگ ها خوشحال و خندون، همه جا رو زیر پا میذاشتیم. اما حالا همون آهنگ ها منو ساکن کردن …!! یه جا … یه گوشه …یا هرکجا که باشی دقت می کنم به ثانیه ثانیه شون آره همشونو یادم میاد ولی به جای اینکه بخندم … اشک میشینه رو گونه ام ! چرا آهنگ ها ...