اس ام اس فاز سنگین

پیام تسلیت

زهرا جان،فقدان مادر بزرگوارتان ما را سخت  اندوهگین ساخت غفران و رحمت الهی  برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای شما از پروردگار  متعال خواهانیم تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه ی شما اندوه ما در غم از دست دادن آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمی گنجد از خداوند صبری عظیم برای شما و ...

نفرین بر هر چی که ناراحت کننده س

نفرین بر هر آنچه... نفرين برهر آنچه که روح آدمي را با جذبه و جادو به سوي خويش مي کشد و او را در اين ماتم کده با نيروهاي اغوا و فريب در بند مي کشد فراتر از همه نفرين بر انديشه هاي والا که جان خويشتن را با آن ها اسير مي سازد نفرين بر فريبندگي خيالات که باري اند بر دوش ...

اون روزا که با تو بودن واسم آرزو بود. . .

ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻮﺵ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ : ﻋﺼﺮ ، ﻋﺼﺮ ﻧﺎﻣﺮﺩﻫﺎﺳﺖ ﺭﻓﯿﻖ ﻭ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺧﻮﺩﻡ ﺭﻓﯿﻖ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ! . . . سیگار امروز هم به علامت همدری با من خیال خاموش شدن ندارد … همچنان میسوزد ! . . . سیگار فروش گوشه ی خیابان هم فهمید ولی تو هنوز نمیدانی که “من دود میشوم” و این سیگارها بهانه ...

دیروز دست هایش میان دست هایم بود. . .

شعرهایم مثل خاکستر سیگار می سوزند تا تو را بسازند ! . . . . . قهوه ى درون فنجانم فردا را نشانم میدهد خطوط زیر چشمم دیروز را و حلقه هاى سیگارم رویایى ترین لحظات امروزم را … . . . . . ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺑﮑﺶ ﺗﺎ ﺳﺘﺎره اﯼ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﻮ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ! . . . . . سیگار بهانه‌ است درد میکشم ! . . . . . دنیا عجیب است آدمها رنگارنگ ، دود سیگارها ...

دیگری مرا سوزاند و من سیگار را . . .

برای سفر به گذشته نیازی به ماشین زمان ندارم … منِ خسته با یک نخ سیگار و چند پک عمیق ، هر روز به گذشته سفر میکنم ! . . . . دیگری مرا سوزاند و من سیگار را … . . . . خیالت تحقق می یابد با کمی تنهایی و پاکتی سیگار … . . . . یک نخ آرامش دود میکنم به یاد ناآرامی هایی که از سر و کول دیروزم بالا رفته ...

این روزها میلی به سیگار کشیدن ندارم. . .

هر شب همین بساط است، چای و سکوت و یک فیلم بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار ته مانده های سیگار در استکانی از چای هاجند و واج انگار سیگار پشت سیگار • • • • زندگی ام همچو سازم کوک نیست صدایش به دل نمی شیند هرج و مرجی بیش نیست اما سیگارم مطربیس می نوازد می رقصد می میرد • • • پر رنگ ترین خیالت را به غلیظ ترین پک سیگار می سپارم این ...

اگر افتخارت دل شکستن است . . .

برای بعضی آدما باید مثل قسمت سرد بالش باشی سرد که باشی دوستت دارند…. . . . . . . من در دنیایی زندگی میکنم که بعضی آدم هایش مثل سکه اند… هم “زرق و برق” دارند:هم ۲ “رو”…. . . . . . . ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ !!! . . . . . . اگر افتخارت دل شکستن است !!! به عزیزانت بگو اسپند دود کنند … این بار افتخار که نه …. حماسه ...