جملات عاشقانه دوستت دارم

دوستت دارم گلایه از تکراری بودنش نکن…

سلام می کنم از روی مهربانی سلام می کنم از روی شادمانی سلام می کنم تا جان دارم که خواننده این سلام را دوست دارم • • • • قول می دهم لام تا کام حرفى نزنم فقط بگذار از دال تا میم بگویم بگذار بگویم که دوستت دارم دیگر لام تا کام حرفى نمی زنم • • • تــو مــاه را دوســت داری مــــــن مـاه هــاست کـــه تـــو را • • • آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ...

فاصله ها چه به روزمان می اورند….!!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی آنقدر دلم از رفتنت بد شکست... که نمیدانم وقتی بیایی... کدام تکه اش خوشحال خواهد شد...   . . . . . برای چشمهایم"نماز باران"بخوان... بغض کرده... ابریست... اما نمیبارد... . . . . . نبار باران... عاشقانه اش نکن... بغضم را نترکان... خاطرات را زنده نکن... من و او دیگر کنار هم نیستیم... او زیر چتری دیگر و من خیس خاطراتم... . . . . . افسانه ها را رهاکن! دوری و دوستی کدام است؟؟ فاصله هایند که عشق را میبلعند... من اگر نباشم...! دیگری جایم را پر ...

بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند . . .

تنهایی یعنی: ذهنم پر از تو و خالی از دیگران است ، اما کنارم خالی از تو و پر از دیگران است ! . . . در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست؟ مثل آرامش بعد از یک غم، مثل پیدا شدن یک لبخند مثل بوی نم بعد از باران، در نگاهت چیزیست که نمیدانم چیست؟ من به آن محتاجم ! . . . دل آرام را بی تاب ...

نامردی است آن همه اشک را….!

مجموعه : عاشقانه و احساسی باران همیشه میبارد ولی مردم ستاره را بیشتر دوست دارند نامردی است آن همه اشک را به یه چشمک فروختن . . . . . درد دوری گاهی از عشق بهتر است بیقرارم کرده گفته صبوری بهتر است توی قرآن خوانده ام یعغوب یادم داده است معشوقت وقتی کنارت نیست کوری بهتر است . . .. . . . خاطرم نیست تو از بارانی یا که از نسل نسیم هرچه هستی گذرا نیست هوایت - بویت فقط ...

دل تنگی ام را با فاصله مینویسم…!

مجموعه : عاشقانه و احساسی هـــــــر نفـــس ، درد اســـت که میکشـــم !!! ای کــاش یا بـــــــــــودی ، یـــــا اصـــلا نبودی !!! ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی ...دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد . . . . . . دِلْ تنگے اَم را با فاصلــہ مے نویسَمْـــ ... تا شایدْ فاصلــہ اے بین دِلَمْـــ و تنگے بیُفـــتدْ ... چــہ خیالــــِ خامے ... ! اینْ مَدار فاصلــہ مُـــوَربْ اَستْ ... چندے کــہ بگذردْ ... دوباره مے شَودْ : " ...

تنها ارام بخش من آغوش تو ….!!!!

مجموعه : عاشقانه و احساسی  هیچ انتظاری از کسی ندارم... دیگر هیچی برایم مهم نیست... این نشان دهنده قدرت و ناتوانی من نیست...نه... مسئله...خستگی ام از اعتماد های شکسته است. . . . . . لیاقت میخواهد... بودن در قلب دختری...که... تمام دنیایش حرف های نزده اش است... . . . . چقد بگویم..؟؟.. هیچ قرصی ارامم نمیکند... اغوش تو... تنها ارام بخش من است... . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت برده باشید.... منبع : نازتک

حواست باشه با کی گرم میگیری…!!

مجموعه : عاشقانه و احساسی خِیــــــــــلیا هَستن کـِ "طالبِتـــــــــن" امـّا ... فَقـــط بَعـضیـا "لایِقِتـــــــــــن" پَــــــس.. حواســـــــت باشه با کی گـرم میگیری.... . . . . . ✘تلخترین حرف دنیا:دوست دارم اما. . . . . . ✘شیرین ترین حرف دنیا:اما دوستت دارم. . . . . . ✘به همین راحتی جابه جایی کلمات زندگی رادگرگون میکند.. . . . . . حــآلـَم گــرفتـِﮧ ازاین شــﻬ ـر کـﮧ آدمهـآیـشـ هــَمچـُون هـَوآیــشـ نــآپـآیـבآرند گـآهـ آنـقــَבر پآکـ کـﮧ بآورتـ نمـے شـَوב گآهـ چـنـآלن بــے مــَعرفــَتـ کـﮧ نــَفـَسـت میگیــرב ...