جملات عاشقانه دوستت دارم

نــه مـن خــسـتـه نــشـدہ ام…!

مجموعه : عاشقانه نـــہ مـــن جـــا نـــمـانــدہ ام ! تـــنـهـا زمـــانــہ قــــدرے از مــن جــلـوتــر اســت . . . نــہ مــن تــنـهــا نــیـسـتـم ! فــقـط قـــدرے بـــدون او بــایــد زنـــدگـے ڪــنـم . . . نــہ مـــن خــسـتــہ نــشــدہ ام ! بـلـکــہ خــسـتـگــے دلـــش مـیـخــواهــد ڪــمے بــا مــن بــاشـد . . . نــہ مــن نــیـافــتـادہ ام ! فــقـط افــتــادن را خـــواســتــم تـــجــــربــہ ڪــنـم . . . نــہ نــہ نــہ مـــن ...

لرزش دستانم….!!؟

مجموعه : عاشقانه نگران شب هایم نباش … “تنها” نیستم … “بالشم” … “هق هق سکوتم” … “قرص هایم” … … “لرزش دستانم” … همه هستن . . . . . به سلامتی اونی که …♥ آرزو بود … نفس بود … آرامش بود … رویا بود .. ولی “خاطره” شد !♥♥ . . . . . مــُــحبـــــت تنـهـــــــا جــوشـکــــاری است کــه، شـکـسـتـه را رایـــگان جــوش مـی دهـــــد . . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت برده باشید.... منبع : نازتک

اگه باشنیدن صداش دلت لرزید…!!؟

مجموعه : عاشقانه و احساسی دوستش دارم بزرگیش را سکوتش را عظمتش را اُبهتش را تنهاییش را حکمتش را صبرش راش و بودنش عادتیست مثل نفس کشیدن ! خدا را میگویم … . . . . . خیلی مواظب باش!!! اگه باشنیدن صداش دلت لرزید… اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی… دیگه تمومه…!!! اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات . . . . . انگار در دلم دیگر حرفی باقی نمانده تا برایت بگویم... تنها یک جمله: هــــنـــوز هــــم دوســـتـتــــــــ دارمــــــ . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت برده باشید.... منبع : ...

دو تـا دستـاشو مـشـت کرد و جلوم گــرفـت…!

مجموعه : عاشقانه و احساسی دو تــا دسـتـاشـو مـشــت کــرد و جـلــوم گــرفــت . . . گـفـت : اگـه بـگی گــل کـدومـه بـرای هـمـیـشـه باهـات مـیـمـونـم ! چــه انـتـخـــاب سخـتــی بــود . . . تـــرس از دسـت دادنـش تـمــام وجـــــودمــو فــرا گــرفـتـه بــود . . . بــرای از دسـت نـدادنـش مـحـکــم زدم پـشــت دسـت چــپش ، و گـفـتـم ایـن گـلـه . . . ! دسـتـشــو بــاز کـــرد ...

بعضی آدما یهو زندگیتو قشنگ میکنند….

مجموعه : عاشقانه و احساسی بعضی آدما یهو میان ... یهو زندگیتو قشنگ میکنند ... یهو میشند همه ی دلخوشیت ... یهو میشند دلیل خنده هات ... یهو میشند دلیل نفس کشیدنت ... بعد همینجوری یهو میرند ... یهو گند میزنند به آرزو هات ... یهو میشند دلیل همه غصه هات و همه ی اشکات ... یهو میشند سبب بالا نیومدن نفست ......... . . . . . عشق ادما به هم قصه خنده داریه ...

عشق یعنـی انفجار احساسات…..!!

مجموعه : عاشقانه به ســــلامتی دُختـــــری که وقتی قول داد که عشــقش رو ترک نمیکنه وقتی قول داد که بهش هرگز خیانت نمیکنه وقتی قول داد که کلید قلبش فقط مال ِ اونه وقتی قول داد و گفت دوستت دارم و برات صبر میکنم .. وقتی قول داد قولش از صــــدتا مــرد بالا تر بود و به همش عـــمل کرد .. حرفــــش حرف بود و عشـــقش عشق بود .. ******************************* ******************************* ******************************* عشق ...

بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که ….!!!

مجموعه : عاشقانه . احساسی گاهے وقتــا در آغـوش بالشتِت هزار برابر از در آغوش کشیدטּ یــہ . .. . . . . . . !!بـَعضیـآ مےتونـטּَن خوבشونو {خـَر} فـَرض کنـטּ!! !!ولے حق نـבارن {בل} مآ رو طویله فرض کنـטּ..!!. . . . . . . بزرگترین اشتباه زندگیم اونجا بود که فکر میکردم : اگه کاری با بقیه نداشته باشم بقیه هم کاری با من ندارن…! . . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت برده باشید..... منبع : نازتک