جملات عاشقانه زمستانی

اغازی دوباره و زیبا

بعد از آن زمستان لرزان ! صدای نوازش بارانی تو! آرامش قلب سرد ،طوفان زده ام شد ! چه خوب رویاندی دلم را ! شکوفه ی بهاری وجودم ! باز دوست داشتن را احساس می کنم ! باز دلم شکوفه زد به یمن قدمت باز اغاز را دیدم! باز طعم زندگی را چشیدم ! چه شیرین کرد ،کام تلخ مرا ! صدایت ! گرم و دلنشین! قوت پاهای ضعیفم! دستانت مهربان و نازک ...

من نام تو را خواندم و باران آمد. . .

انگشت نمای هر دو عالم بشوم / دیوانه تر از همین که هستم بشوم تا عشق تو هست و لذت خواستنت / این فرض محال است که آدم بشوم . . سفر به فضا سفینه نمی خواهد تو بگو دوستت دارم ، فضا با من ! . . تا عشق ترانه خوان چشمان غم است راه من و تو همیشه پر پیچ و خم است ای حسرت روزهای بی برگشتم صد ...