جملات فسلفی زیبا

کمال هم نشینی در من اثر کرد !

توی بعضی گلدون ها، کنار بعضی گل ها یک چوب راست و صاف و کشیده هم هست؛ و گل ها را به آن چوب های صاف بسته اند! چرا؟ بخاطر اینکه گل ها هم صاف و راست بالا بروند؛ راست گفتند روانشناس ها که: مجاورت مشابهت میاره. فارسی ترش هم می شه: همنشینی اثر داره. می گویی نه؟ کاری نداره؛ همین امشب یه خورده چای بگذار کنار یه ...

روزت بخیر

به پیرمردی گفتم: روز بخیر... در پاسخم گفت:: عاقبتت بخیر به وجد آمدم از پاسخش! چه دعایی! من برای او خیری خواستم به کوتاهی یک روز و او خیری برای من خواست به بلندای یک سرنوشت... "همیشه در دعاهایمان سخاوتمند باشیم"

جملاتی زیبا درباره مرگ

اگر مرگ نبود... مرگ، همه هستی ها را به یک چشم نگریسته و سرنوشت آنها را یکسان میکند نه توانگر می شناسد و نه گدا.  مرگ، مادر مهربانی است که بچه ی خود را پس از یک روز طوفانی در آغوش کشیده، نوازش میکند و می خواباند.  مرگ بهترین پناه دردها و غمها و رنج ها و بیدادگری های زندگانی است.  انسان چهره مرگ ...

جملاتی با مهنای ژرف و عمیق از بزرگان جهان

آهسته زندگی کنیم...  يک روز زندگي به روشن بيني ، بهتر از صد سال عمر در تاريکي است وجدان صدای خداوندی است اگر خاموش باشي تا ديگران به سخنت آرند ، بهتر که سخن گوئي و خاموشت کنند آدمي ساخته ي افكار خويش است ، فردا همان خواهد شد كه امروز مي انديشيده است کسانی که دیر قول می دهند ، خوش قول ترین مردم ...

جملات فلسفی و تکان دهنده

امروز را دریاب... کسی که فکر نمیکند به ندرت دم فرو میبندد بعضی اشخاص چنان به خود مغرورند که اگر عاشق بشوند به خود بیشتر عشق می ورزند تا به معشوق در زندگی اختیار بادها دست ما نیست ، ولی اختیار بادبانها دست ماست برآنچه گذشت وآنچه شکست حسرت نخور،زندگی اگر زیبا بود باگریه شروع نمیشد! تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند خیاطم ...

با تو بالام،بقیه پایین دره

اگر غرور تو از شکست من باشد... پرواز را به خاطر بسپار،پرنده مردنیست! پرواز سرنوشت کسی است که جز رهایی نیاموخته غم قفس به کنار،آنچه که عقاب را پیر میکند پرواز غاز بی سروپاست! پروانه ها فراموش میکنند روزی کرم بوده اند اگر غرور تو از شکست من باشد دوستش دارم برای آدم های بزرگ شکست معنا ندارد،زیرا آنها یا راهی می یابند یا راهی می ...

عالم مستی

"گفت وگوی مست و هشیار" محتسب،مستی به ره دید و گریبانش گرفت مست گفت ای دوست،این پیراهن است،افسار نیست گفت : مستی،زان سبب افتان و خیزان میروی گفت : جرم راه رفتن نیست،ره هموار نیست گفت : میباید تو را تا خانه ی قاضی برم گفت : رو صبح آی قاضی نیمه شب بیدار نیست گفت : نزدیک است والی را سرای،آنجا شویم گفت : والی از کجا ...