جملکس عاشقانه دلتنگی

دلتنگی اجباری

ای کاش... کاش  دلتنگی بیماری بود بستری می شدی درش می آوردند دورش می انداختند یا در شیشه های الکل نگه می داشتند تا به بیماری های دیگر بگویند این دلتنگی بزرگ را ما درآوردیم حیف که با دلتنگی هیچ کاری نمی شود کرد باید آن را کشید مثل حبس

بهانه

دلتنگی گاهی دلت بهانه هایی می گیرد که خودت انگشت به دهان میمانی...!! گاهی دلتنگی هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت میکنی... گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده ات... گاهی دلت نمیخواهد دیروز را بیاد بیاوری... انگیزه ای برای فردا نداری و حال هم که... گاهی فقط دلت میخواهد زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری و گوشه ترین گوشه ای که میشناسی بنشینی و فقط نگاه کنی... گاهی چقدر دلت ...

یک طور که دلم قرص شود که با بودن من. . .

حَرفایی که نِمیگی وُ اَز توُ چِشات میخوُنَم به یادِ مَن نَباشی ـَم به یادِ تو می موُنَم هَمیشه اوُن نِگاهِ تو حَرفایِ تازه داره با مَن دوباره حَرف بِزَن بازَم بِخَند دوباره بِخَند، وَقتی میخَندی میگم غُصّه رو بی خیالِش بِخَند که غَم اَز توُیِ شِعرام بِره رَدِّ کارِش آره بِخَند، وَقتی میخَندی غَم کاری باهام نَداره بِخَند که این غُصّه دیگه سَر به سَرَم نَذاره . . . . دلم ...

قدم هایی سرشار از احساس بر ساحل زندگی. . .

آدم ها فراموش نمیکنند ………!!!!! فقط دیگر ساکت میشوند ……. همین …….!!!!!!! . . . . . مچاله کن …….. بشکن ……. خط بزن ……… خلاصه راحت باش ……… ارث بابات که نیست ……. دل تنهای منه ……. تنهاس دلم داغونم…….. . . . . بر ساحل زندگی قدم می زنم بی خیال فکر تو دنیای خود را نقاشی می کنم بی خیال تمام آنچه باید باشد نگین عشق را بر انگشت خود می آویزم بی خیال همه رفت ها به داشته های خود ...

حالم خوب است نه اشکى نه آهى..

مجموعه : عاشقانه دلتنگی بعد از رفتنش موهایم را ازته زدم… مرا دیوانه میکرد خاطره ی دستانش…! . . . . حالم خوب است نه اشکى نه آهى میخندم! اما خنده هایم درد میکند… . . . . سخت ترین کار دنیا,بی محلی کردن به کسی هست که بی نهایت دوستش داری... . . . . . چقدر سخته منطقی فکر کنی وقتی احساساتت داره خفت میکنه.. . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت بدره باشید.... منبع : نازتک

تو به من خندیدی . . . . .

قاصدک هان! چه خبر آوردی از کجا وز که خبر آوردی خوش خبر باشی اما .. اما گرد بام و در من بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرا… . . . من آن گلبرگ مغرورم که میمیرد ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمیگردم…. . . . تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغچه ی همسایه سیب را دزدیدم . . . گاهـی … بــایـد بــه فـاصله ها خـوش آمـد گفـت ! شــایـد آمـده ...

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد . . .

یکی میدونه دوسش داری، یکی نمیدونه دوسش داری… بیچاره اونی که فکر می کنه دوستش داری . . . هر قطره اشک نشان دل شکستگی است ، هر سکوت نشان "تنهایی" است هر لبخند نشان مهربانی است ، هر پیام نشانی از دل تنگی من برای تو است . . . ترک ما کردى ولى با هرکه هستى یار باش این رفیقان نارفیقند ، گفتمت هوشیار باش . . . کم نامه ی خاموش برایم ...