جملکس عاشقانه گریه کردن

با مرور تو هیچ چیز عوض نمى شود. . . . . .

جا سیگاری ام را گم کرده ام…! تو ندیدیش؟ خودش مهم نیست، زیرش غمهایم را قایم کرده بودم….! :: :: گور پدر آن سلامتی که سیگار را مضر میداند، سیگار من نگران حال من است… :: :: گاهى… آنکس ک میخنددومیخنداند… میخواهدحواست راازچشمان گریانش پرت کند… :: :: آمدنت را دوست دارم برعکس نفسم! :: :: هربارک خواستم فراموشت کنم ماندنى ترشدى! :: :: امروزآینه حزن چهره ام راتاب نیاورد شکست ومن ماندم وهزارتکه تنهایی… :: :: زلال باش… فرقى نمیکند گودال کوچک آبى باشى ...

هق هق گریه هایم…!!!

مجموعه : عاشقانه خدایا هق هق گریه هایم از گلویی برمی آید که از رگ گردن به آن نزدیکتری...! . . . . . حرفهایمان باشد برای بعد... دلخوری هایمان,دلتنگی هایمان... فقط بگو... با او چه می گذرد که با من نگذشت... . . . . . تو که امروز شما خطابم کردی,صدای شکستنمو شنیدی؟ تو که امروز احساساتی خطابم کردی یاد خاطراتمون کردی؟ با توام,من همون شما ی دیروزم که با احساس بی دریغت تبدیل به تو شدم. حالا تو ...

غــــــــــم که نوشتن ندارد…

مجموعه : عاشقانه غمناک نآمــَـم را پـآک کــرבے ، یآבم را چــﮧ مـے کنــے ؟ یآבم را پآک کـنـے ، عشقــَـم را چـﮧ مـے کنـے ؟ اصـلا هـمـــﮧ را پـآک کــن هــَر آنـچـه از مـن בآرے از مــَـن که چیـزی کــَم نمـے شوב فقـط بگو با وجـــבآنـت چـــﮧ مـے کنـے ؟ شـآیـــــَــב...؟ نکنـــב آن را هـم پآک کــَـرבه ای ؟ نـــــَــــه!! شـــבنــے نیســت... نمـے توانـے آنچـه را نـــَـבآشتــے پآک ...

دوست دارم دوسم داشته باش

رو ساحل سرخ دلت اسم کسی رو حک نکن به اینکه من دوست دارم حتی یه ذره شک نکن بزار بهت گفته باشم که ماجرای ما و عشق تقصیر چشمای تو بود ‌‌‌، وگرنه ما کجا و عشق ؟ سرم تو لاک خودم و دلم یه جو هوس نداشت بس که یه عمر آزگار کاری به کار کس نداشت تا اینکه پیدا شدی و گفتی ازاین ...

دلنوشته …. دلشوره …

مجموعه : عاشقانه باران حضورت که ببارد تنهایی ام ،خشکسالی اش را تعطیل می کند به حرمت قطراتی از جنس تو... . . . . هرچند پیش روی تو غرق خجالتند چشمان این غریبه فقط با تو راحتند بی خوابِ كابوس گردی و بدخوابی ام نباش دلشوره های هرشبم از روی عادتند امیدوارم لذت برده باشید..... منبع: نازتک