خاطرات خنده دار

با یک احساس ،احساس ماندگار بساز !

انسان تا زمانی که در بحبوبه ی کاری است توجه چندانی به وقایع و حالات خود ندارد ،اما با گذشت زمان از به یاد آوردن خاطرات خود لذت می برد و شاید بعد افسوس می خورد که چرا این کار نکردم و آن کار نکردم. خاطرات اینجا ،حتی ظریف ترین نکته ها ،برای مدتها بعد جالب باشد .مطالب خود را بنویسید ...

خاطرات خنده دار

تا حالا فکر میکرم مقصر بر خورد پام با وسائیل خونه منم ولی دیروز فهمیدم مقصر وسائل خونست.تو آشپز خونه دارم آب میخورم نمیدونم از کجا یه قابلمه به صورت عمد افتاد روی انگشت کوچیکه پام رفتم دکتر دم در مطب یه یارو با۱۲۰کیلو وزن رقت رو همون انگشتموهیچی دیگه فهمیدم چقدر بدشانسم.کم مونده بود دماغ پینوکیو بره تو چشم من:(((( شانس:((((( یارو:))))))) * ...