اس ام اس تولد

روزی کـه به دنیا آمدی. . .

از همان روزی کـه پای تـو بــه ایـن دنیا رســـید غصه هایم یک بـه یک از قلب و جانم پـر کشید روز میلاد تـو دنیا یـک صدا خنــدیده بود آسمان در مـقدمت باران گل باریده بود تولدت مبارک . . . . . . تمام لحظه های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست ، به دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بزرگترین تبریک را نثار قلب مهربانت کنم … ورق خوردن برگ سبز دیگری از ...

گفتی اسیر عشقمی نگاه من مال خودت. . .

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم تولدت مبارک عزیزم . . . . . گفتی اسیر عشقمی نگاه من مال خودت، قلبمو هدیه می کنم واسه شب تولدت. . . . . . روز تولد تو میلاد عشق پاک است، برای شکر این روز پیشانیم به خاک است. . . . . . لبخند زدی و آسمان آبی شد، شب های قشنگ مهر مهتابی شد، پروانه پس ...

تولدت مبارک عزیزم. . .

تولد تو ” تولد من است! چون وقتی تو می آیی من زندگی میکنم… پس تولدمان مبارک…! . . . . . . . مهربانم عمرت به شیوه ی باران پُـــر از تکرارِ طراوت باد… میلادت مبارک . . . . . . . روز تولدت ماندگارترین تاریخ میان صفحات تقویم زندگی پر هیاهوی من است که تا ابد در ذهنم درخشان میماند . . . . . . . زیباترین گل ها را برای زیبایی زندگیت و کوتاهی عمرشان را برای غم هایت آرزو مندم . . . ...

روزی که به دنیا امدی هرگز نمیدانستی . . .

میگویندبایه گل بهار نمی شود امابهارمن بارویدن تنها یه گل زیباترین بهار است ای گل تولدت مبارک . . . . . . تو هیچ چیز کم نداری برای همه چیزه من بودن همه چیزه من تولدت مبارک . . . . . . میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با ان به رنج های زندگی هم دل بست شیرین ترین بهانه ی زندگی ام تولدت مبارک . . . . . . امروز روزیست که باغ جهان خرسند است چون در این ...

وجود زیبایت وارد به دنیا میشود. . .

روز میلاد توست و من همچنان در ارزوی لحظه ای هستم که دستانت را بگیرم در چشمانت خیره شوم تو را در اغوشم بفشارم و با عشق بگویم تولدت مبارک . . . . . . روز میلاد تو روز صدور شناسنامه عشق است عشق من تولدت مبارک . . . . . . __%” ” ____ ‘–@—-@–”-’ عزیزم تولدت مبارک این هدیه من به توء سوییچش پایینه خنگول تولد تو که امروز نیس . . . . . . وجود زیبایت وارد به دنیا میشود هدیه سالروزش ...

تولد تو تولد تمام خوبی هاست. . .

اگر تو نبـــودی مــن بی دلـــیل ترین اتفـــاق زمیـــن بــودم تو هـــستی و مـــن محکـــمترین بهـــانه ی خلقت شـــدم تولدت هَپی مَپی . . . . . . . . و چه زیباست رسیدن دوباره به روز زیبای آفرینش و چه اندازه عجیب است روز ابتدای بودن و چه اندازه شیرین است امروز ، روز میلادت ، روزی که تو آغاز شدی میلادت مبارک . . . . . . . . پدری برای تولد دخترش فکر کرد بهترین کادو دنیا را بگیرد یک ...

سبز ترین خاطرات از آن کسانیست که. . .

حقارت واژه ها را وقتی دیدم که نتونستن مهربونیت رو توصیف کنند به اندازه تمام خوبی های دنیا دوستت دارم . تولدت مبارک عزیزم . . . . . . . . . . امروز برایت زیبا ترین گل های دنیا را خواهم آورد،هرچند تو مهربان تر از همه آن هایی. امروز تولد تو تولد همه خوبی هاست . . . . . . . سبز ترین خاطرات از آن کسانیست که در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم تولدت مبارک . . . . . . . تارهای ...