اس ام اس جدایی و خیانت

من می روم تو بمون!

من می رم تو بمون با همه دلخوشیهات دلخوشیت من نبودم تو بمون و.... من می رم تو بمون و اون کسی که دوسش داری اونی که بخاطرش دلت اومد منو جا بذاری اونی که دوسش داری من نبودم تو بمون من می رم تو بمون با اون دلی که پرپر دل من هیچی نبود تو بمون من می رم اما تو ...

فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه…

می رود امــا نـمی میـرد! آدم هـا می آینـد زنـدگی می کننـد می میـرنـد و می رونـد … امـا فـاجعـه ی زنـدگی ِ تــو آن هـنگـام آغـاز می شـود کـه آدمی می رود امــا نـمی میـرد! مـی مـــانــد و نبـودنـش در بـودن ِ تـو چنـان تـه نـشیـن می شـود کـه تـــو می میـری در حالـی کـه زنــده ای … به بعضیام باید گفت:من چشم میذارم تو فقط گمشو!

دیگر از دوریت نمی ترسم!!!

از تو روی بر میگردانم چه بر سر من آمده دیگر از دوریت نمی ترسم از اینکه نیستی و از ترس نبودنت نمی هراسم و نمی میرم چه بر سرم آمده که به وقت خداحافظی این چنین بی باک از تو روی بر میگردانم و از ترس دلتنگی و دوری بارها و بارها سربر نمی گردانم راستی تو بگو... چه بر سر من آمده؟ دیگه بودن و نبودنت برام فرقی نداره!

مرگ انحتاری

سنگساری پرت کردی سنگ ها را،سنگساری مد شود؟ بیم دارم با شکستن،مرده خواری مد شود دست خون آلوده را با اشک غسلش می دهند زهر می نوشند،مرگ انحتاری مد شود بت پرستی اعتقادم را به چالش می کشد کاش هر جا گم شوم،آیینه کاری مد شود فکر می کردم پس از یک عمر زندانی شدن جای آزادی فقط،بی بند و باری مد شود مرده ات را زنده کردی دستخوش ...

چقدر پابند بودن سخت است وقتی. . .

بـی تو تنهـاییـم را پک می زنم تـا ریـه هایـم زنـدگـی را کـم بیـاورد و شـرعـی ترین خودکـشـی را تجـربـه کنـم !! . . . کاش تو تقویم روز نامرد هم داشتیم که بشه به بعضیا تبریک گفت ! . . . رو بعضی ها باید برچسب زد : تست شد ، آدم نیست ! . . . شاید بعضی وقتها راه رو عوضی برم ولی مهم اینه که هیچوقت با یه “عوضی” راه نمیرم ! . . . باید ...

با من بودن رو مخفی میکرد اما . . . .

دوستم داشت مثل اون آهنگاى خارجی که همیشه گوش می دادولی هیچى ازشون نمی فهمید • • • تنها چیزی که باعث میشه در مقابل خیانت و دورویی صبور باشم وجود عدالت خدامه چون شک ندارم که شاید دیرتر اما حتما حسابشونو میرسه همین بهم آرامش میده • • • من هر روز در تلاشم که خاطرم بماند و تو هر شب دعا می کنی که فراموش کنی ...

صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .

من از عشق گفتم تو مدل ماشینم را پرسیدی من از محبت گفتم تو محل زندگیم را پرسیدی من از دوست داشتن گفتم تو وضعیت حسابِ بانکیم را جویا شدی من از ارزش ها گفتم،ارزش هایی که قیمت ندارند،امّا تو تو قیمت ارزش ها را با اهن و کاغذ برابر کردی . . . . . . . . . محبت به نامرد ، کردم بسی / محبت نشاید به هر نا کسی تهی دستی ...