اس ام اس صبح بخیر

سلام بهونه قشنگ من برای زندگی. . . .

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . . . . . . . . سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟ . . . . . . خزان که مال ما شد ، بهار مال شما صاف و ساده بگویم ...

صبح زمانیست که تو بیدار میشوی. ..

سلام صبح بخیر امروز هم روز خوبی است روزی پر از موفقیت و شادی • • • صبح بخیر هستیم صبح بخیر تمام دل بستگیم صبح بخیر امید فردا صبح بخیر تمام سهم من از دنیا • • اس ام اس صبح بخیر عاشقانه ۹۳ • • هووووو صبح بخیر صبحت بخیر عزیزم با آنکه گفته بودی تو را خدا نگه دار با آنکه دست سردت از از قلب خسته ی تو گوید حدیث بسیار • • • امروز
شما برای ...

سلام صبحت پر از انوار طلایی عشق. . .

صبح بخیر هستیم صبح بخیر تمام دل بستگیم صبح بخیر امید فردا صبح بخیر تمام سهم من از دنی! • • • الان که چشمای قشنگت رو باز کردی یادت باشه که دیشب یکی به یادتو چشماشو بست • • • روزی دیگر صبحی دیگر وحکایتی دیگر باتو توی نازنین…لبریز از حسم از عشقم گلپونه های وحشی دشت خیالم همه تقدیم تو باد .سلام صبحت بخیرنازنینم! • • • • سلام صبحت زیبا چرا من هر صبح ...

صبحت پر از اواز نسیم.. .

چقد زیباست چشمامو که باز میکنم اولین چیزی که میبینم صورت توء! هستیه من شبامو به عشقه دیدن تو صبح میکنم! صبحت بخیر عشقم…. • • • عشق زیبای من سلام صبحگاهان بر دختر اب و ایینه و اتش بخیر باد . نسیم بر دشت گل ارای وجودت میوزد دیوانه وار . بیا به استقبال این همه مهر که به سوی تو در هجرتند . • • • • صبحت بخیر ...

سلام شعر فریبا سلام دلبر زیبا . . .

به لحظه های “بی” توبودن سلام میکنم / به سینه ام دلی هست به نام میکنم تمام میشود این فاصله ها بی گمان / به لحظه های “با “تو بودن سلام میکنم . . . . . . سلام عزیز مهربون ما رو نمیبینی خوشی؟ هنوزم مثل قدیما دلبری و عاشق کشی . . .!؟ . . . خزان که مال ما شد ، بهار مال شما صاف و ساده بگویم ...