اس ام اس فصل زمستان

برای ساختن آدم برفی ، برف لازم نیست!. . .

وقتی عقیده ، عقده خوانده میشود و نور چراغ در آب ، مهتاب تلقی و متانت زمین زیر برف یخ میزند نان از یتیم خانه میدزدیم و می فهمیم دزد، اشتباه چاپی درد است . . . . . . برف پاک کن “خاطــــرات” بیهوده جان می کند … “یاد تو” این سوی شیشه است… . . . . . . اومدم تو این هواى سرد قهوه درست کنم و کنار شومینه با آرامش قهوه بخورم و از پنجره بارش برف رو ...

اس ام اس باموضوع باران…!!!

مجموعه : اس ام اس به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / به که گویم که تو باران زمستان منی . . . ««««««««««««««««««««««««««««« میدانم که می مانی و از قلبم بیرون نمیروی پس لااقل باران را بهانه کن ، دارد باران می آید . . . ««««««««««««««««««««««««««««« به ...

اس محبت امیز

همه جا هستی در نوشته هایم در خیالم در دنیایم تنها جایی که باید باشی و ندارمت ، کنارم است . . .///… . . . رفتم خیاطی دادم همه ساسونهای دلم رو بشکافه، آخه خیلی دلم برات تنگ شده… ///… . . . در تلاطم آغوشت احمقانه است شناگر ماهری بودن در تو تنها باید غرق شد . . .///… . یقیه ی اس ام اس ها در ادامه ی مطلب … . . نه روز ، نه شب تنها ...