داستان کوتاه درمورد عشق به پول

اما مجنون بلند شد،رفت تا لیلی اش را بسازد…

لیلی می دانست که مجنون نیامدنی است اما...  خدا مشتی خاک را بر گرفت. می خواست لیلی را بسازد، از خود در آن دمید و لیلی پیش از آن که با خبر شود عاشق شد. سالیانی است که لیلی عشق می ورزد، لیلی باید عاشق باشد. زیرا خداوند در آن دمیده است و هرکه خدا در آن بدمد، عاشق می شود. لیلی ...

داستان یک شیرینی فروش….

مجموعه داستان در اوزاکا، شیرینی‌سرای بسیار مشهوری بود. شهرت او به خاطر شیرینی‌های خوشمزه‌ای بود که می‌پخت. مشتری‌های بسیار ثروتمندی به این مغازه می‌آمدند، چون قیمت شیرینی‌ها بسیار گران بود. صاحب فروشگاه همیشه در همان عقب مغازه بود و هیچ وقت برای خوش‌آمد مشتری‌ها به این طرف نمی‌آمد. مهم نبود که مشتری چقدر ثروتمند است. یک روز مرد فقیری با لباس‌های مندرس و موهای ژولیده وارد ...

داستان بازمانده یک کشتی….

مجموعه : داسنان تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد. سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك بسازد تا از خود و وسايل ...

داستان کوتاه جالب : فقیری

داستان کوتاه جالب : فقیری فقیری از کنار دکان کباب فروشی میگذشت. مرد کباب فروش گوشت ها را در سیخها کرده و به روی آتش نهاده باد میزند و بوی خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود. بیچاره مرد فقیر چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد تکه نان خشکی را که در توبره داشت خارج کرده ...

داستان کوتاه در مورد : پول یا برکت

داستان کوتاه در مورد : پول یا برکت علی بن ابی طالب ، از طرف پيغمبر اكرم ، مأمور شد به بازار برود و پيراهنی برای پيغمبر بخرد . رفت و پيراهنی به دوازده در هم خريد و آورد.    رسول اكرم پرسيد :    «اين را به چه مبلغ خريدی ؟» -به دوازده درهم. -اين را چندان دوست ندارم ، پيراهنی ارزانتر از اين ...

بیندیشید و ثروتمند شوید

  اگر خود را شكست خورده نپنداريد پيروزيد. ·        اگر طالب پيروزي هستيد اما فكر مي كنيد توانايي آن را داريد موفق نخواهيد شد. ·        اگر فكر مي كنيد مي بازيد حتمآ مي بازيد. ·        همه چيز به ذهن شما بستگي دارد. ·        اگر خود را انساني عاجز و مفلوك مي دانيد مفلوك و عاجز هستيد. ·        براي رشد كردن بايد اوج بگيريد. ·        براي پيروزي ...