روز جهانی عشق

عشق از نظر قرآن! حتما بخوانید

قرآن در مورد عشق و عاشقی چه میگوید! عشق هائى كز پى رنگى بود عشق نبود عاقبت ننگى بود زانكه عشق مردگان پاینده نیست چون كه مرده سوى ما آینده نیست عشق زنده در روان و در بصر هر دو مى باشد زغنچه تازه تر عشق آن زنده گزین كو باقى است وز شراب جانفزایت ساقى است عشق آن بگزین كه جمله انبیا یافتند از عشق او كار و كیا *********** زندگی ...

روز جهانی عشق….تاریخ روز ولنتاین ۲۰۱۴ و ولنتاین ۹۴ روز ۱۴ فوریه یا ۲۵ بهمن‌ماه هر سال است.

روز جهانی عشق بر همگی عاشقانه مبارک همانا خداوند عشق را افرید تاریخ روز ولنتاین 2014 و ولنتاین 94 روز ۱۴ فوریه یا ۲۵ بهمن‌ماه هر سال است. 29 بهمن مصادف با جشن سپندارمذگان، روز عشق ایرانی روز ولنتاین 2014 روز ابراز عشق است ! روز ابراز عشق به کسی که دوستش دارید ! در این روز عاشقانه این ابراز عشق معمولاً با فرستادن ...