با کلیک بر روی g+1
به این صفحه امتیاز بدید
 

شعر عاشقانه

احساس زندگی

زندگى احساس است! احساس زندگى شادكامى است! شادکامی  زندگى خوشحالى كردن است! خوشحالی زندگى عاشق بودن است! عاشق بودن زندگى نگهدارى است! نگهداری زندگى ایمان است! ایمان زندگى آزادى است! آزادی زندگى صلح و آرامش است! صلح و آرامش زندگى خلقت است! خلقت زندگى خیال پردازى است! خیال پردازی زندگى هنر است! هنر زندگى یك رؤیا است! رویا زندگى افسانه پرى است! افسانه پری زندگى یك راز است! راز زندگى دلشاد كردن است! دلشاد کردن زندگى شكوه و جلال است! شکوه و جلال زندگى طبیعت است! طبیعت این طور نیست؟! "دلبستگی انسان به زندگی نیست ...

فال حافظ روزانه

یا رب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست جان ما سوخت بپرسید که جانانه کیست حالیا خانه برانداز دل و دین من است تا در آغوش که می‌خسبد و همخانه کیست باده لعل لبش کز لب من دور مباد راح روح که و پیمان ده پیمانه کیست دولت صحبت آن شمع سعادت پرتو بازپرسید خدا را که به پروانه کیست می‌دهد هر کسش افسونی و معلوم نشد که ...

فال حافظ روزانه (سوم فروردین)

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر خرم آن روز که با دیده گریان بروم تا زنم آب در میکده یک بار دگر معرفت نیست در این قوم خدا را سببی تا برم گوهر خود را به خریدار دگر یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت حاش لله که روم من ز پی یار دگر گر مساعد شودم دایره ...

فال حافظ روزانه( دوم فروردین )

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود از دماغ من سرگشته خیال دهنت به جفای فلک و غصه دوران نرود در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و از سر پیمان نرود هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است برود از دل من و از دل من آن نرود آن ...

فال حافظ روزانه

آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد صبر و آرام تواند به من مسکین داد وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت هم تواند کرمش داد من غمگین داد من همان روز ز فرهاد طمع ببریدم که عنان دل شیدا به لب شیرین داد گنج زر گر نبود کنج قناعت باقیست آن که آن داد به شاهان به گدایان این داد خوش عروسیست جهان ...

فال حافظ روزانه

گل در بر و می در کف و معشوق به کام است سلطان جهانم به چنین روز غلام است گو شمع میارید در این جمع که امشب در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است در مذهب ما باده حلال است ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است چشمم همه بر لعل لب و گردش ...

فال حافظ روزانه

یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنش گر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دور دور باد آفت دور فلک از جان و تنش گر به سرمنزل سلمی رسی ای باد صبا چشم دارم که سلامی برسانی ز منش به ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاه جای دل‌های عزیز است به هم برمزنش گو دلم ...

فال حافظ روزانه

شعر: کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند ببرد اجر دو صد بنده که آزاد کند قاصد منزل سلمی که سلامت بادش چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند یا رب اندر دل آن خسرو شیرین انداز که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند شاه را به بود از ...

بخاطر من و تو

نسیم در دل صحرا به خاطر من و توست. شروع رویش گلها به خاطر من و توست بهار ، بعد زمستان سرد و بی حاصل اگر که آمده اینجا به خاطر من و توست شکوفه های بهاری دوباره می خندند تبسم گل زیبا به خاطر من و توست تمام چلچله ها، شعر عشق می خوانند و شعر چلچله تنها به خاطر من و توست بدون صنعت اغراق بنده می گویم که ...

تاریکی شب های بلند در این کوچه تنگ

بهار را باور کن باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد اقاقی ها را جشن میگیرد و بهار روی هر شاخه کنار هر برگ شمع روشن کرده است همه چلچله ها برگشتند و طراوت را فریاد زدند کوچه یکپارچه آواز شده است و درخت گیلاس هدیه جشن اقاقی ها را گل به دامن کرده ست باز کن پنجره ها را ای دوست هیچ یادت هست که زمین را عطشی وحشی سوخت برگ ها پژمردند تشنگی با ...