شعر عاشقانه در مورد بوسه

شعر عاشقانه سری ۲۰….

مجموعه : عاشقانه شعر خدایا پنجرهای احساسم را باز گذاشته ام تا نسیم ملکوتیت را بر مشامم استشمام کنم کاش لایق مهمانیت در زیر بارش رحمت آسمانت باشم بی تو بودن را معنا می کنم با تنهایی و آسمان گرفته آسمان پر باران چشم هایم بی تو بودن را معنا می کنم با شمع , با سوزش ناگریز شمعی بی پروانه بی تو بودن را چگونه میتوان تفسیر ...

شعر عاشقانه در مورد بوسه

شعر عاشقانه در مورد بوسه بوسه يعني خلسه در اعماق شب بوسه يعني آتش و گرماي تب  بوسه يعني لذت از دلدادگي لذت از شب، لذت از ديوانگي  بوسه يعني حس طعم خوب عشق طعم شيريني به رنگ سادگي  بوسه آغازي براي ما شدن لحظه ايي با دلبري تنها شدن  بوسه سر فصل كتاب عاشقي بوسه رمز وارد دلها شدن  بوسه آتش مي زند بر جسم و جان بوسه يعني عشق من ...