عروسی

عروسی کم خرج ….

مجموعه : عروسی توی تاکسی و مترو، همه موافق ازدواج آسان و کم خرج هستند اما به دلایل ناشناخته ای، همین آدم ها عروسی خودشان و بچه هایشان که می شود، حاضرند کلیه شان را هم بفروشند که چند میلیون بریزند در جیب آرایشگاه ها و آتلیه ها و گل فروش ها. عملیات ریختن پس انداز خانواده در جوب با اسم رمز ...