فیلم نوشته های عاشقانه

وقتی نبینیش…..!

وقتی نبینیش.... رضا(خسرو شکیبایی) : فریــد ، بـابـا.. عــشق اون نیست که وقـــتی دیدیـــش دلـــت بلــرزه ؛ عشـــق اونــه که وقتی نمـــیــبینـیــــش دلـــت میـخواد کــــَـــنده شه