نوشته های حسین پناهی

اس ام اس فلسفی ۹۴

یــــــــــــــــــــــــــــــــــــک احســــــــــــــــــــــــــــاس . . . ما ماهی هایی هستیم که سزاوارماهیتابه ایم  چرا که شنا کردن را بعد غرق شدن یاد گرفته ایم ....                        حسین پناهی.... یــــــــــــــــــــــــــــــــــــک احســــــــــــــــــــــــــــاس . . . گاهی شاپرک را تار عنکبوت میگیرد خیلی آرام..... تارهایش کنی شاپرک میان دست هایت له میشود.... نیت تو کجا و سرنوشت او کجا .... یــــــــــــــــــــــــــــــــــــک احســــــــــــــــــــــــــــاس . . . یک مرد واقعی انتخاب میکند که : نجابت .عشق.احترام.ستایش.و وفاداریش ...

گلچین زیبا ترین دست نوشته های حسین پناهی

  1- من زندگی را دوست دارم ولی از زندگی دوباره می ترسم! دین را دوست دارم ولی از کشیش ها می ترسم! قانون را دوست دارم ولی از پاسبان ها می ترسم! عشق را دوست دارم ولی از زن ها می ترسم! کودکان را دوست دارم ولی از آینه می ترسم! سلام را دوست دارم ولی از زبانم می ترسم! من می ترسم ، پس هستم این چنین می گذرد روز و روزگار ...