با کلیک بر روی g+1
به این صفحه امتیاز بدید
 

 

صبحی که شروعش با توست. . .

اگر مرگم به نامردی نگیرد مرا مهر تو در دل جاودانی ست وگر عمرم به ناکامی سر آید تو را دارم که مرگم زندگانی ست . . به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست ، در مقرّی متروکه بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد . . . . . فرض کن در آغوشت می مُردم و مرا همانجا دفن می کردی چه دلپذیر اگر فشارِ قبر را بیشتر کنی! . . مسافر بی ...

اشک تنها خاطره ایست که. . .

به خاطراتت بگو اینقدر توی دست و پای من نباشند دیروز یکبار دیگر جلوی همان نیمکت همیشگی زمین خوردم ! . . ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها که یادم بماند که یادم نماند این روزها … . . ما خاطره ها را می سازیم و خاطره ها ما را ویران می کنند … . . جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد ! . . وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار … غم انگیز است ...

شعر را دوست دارم که می‌تواند زمان را نگه دارد. . .

تو که گفتی نقاش نیستی پس چرا به تو فکر می کنم، دنیایم رنگـــــــــی می شود . . آزارم می دهد زندگی وقتی درد درونم را میدانم اما راهی جز صبرندارم . . خنکای یک عصر بهاری … کنار شاه بوته یاسی وحشی … میزی که کاسه ای پُر از پولکی زعفرانی دارد و دو فنجان چای داغ را خیال خواهم کرد … لطفا به خیالم بیا ! . . همین که صدایم می‌کنی همه چیز این جهان یادم ...

دلم را هنگامی غم می گیرد که. . .

بوی ربنای تـــــــو ماه دل تنگی های من افطار می کنم خاطرات نبودنت را ! . . فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست ، دلتنگی یعنی تو ! . . من براى تنها نبودن آدمهاى زیادى دوروبرم دارم آن چیزى که ندارم کسى براى باهم بودن است . . . . . سلامتی کسایی که تو خاطرمون “ابدی” هستن اما تو خاطرشون “عددی” نیستیم . . سری را ...

انگار نفس کشیدنم آسان است. . .

دوستت دارم رازیست که در میان حنجره ام دق میکند وقتی که نیستی . . . . . چه تجارت ناشیانه ای بود آن همه نازی که من از تو خریدم . . . . . روزی می شود که برگ برنده ات دل می شود اما تو دیگر حاکم نیستی . . . . . یادم نرود که : من تنها هستم ، اما تنها من نیستم . . . . . اگر نسیمی ...

انگار همه آرامش دنیا بهت منتقل میشه. . .

شـاید گاهی نشود یـادت کـنم، امـا هرگزیادم نمیرود كـه چـــــــــقـــــــدر دوسـتت دارم. . . گاهی می ایستد در کنارت آن که بهتر از توست... آن زمان فکر نکن هم سطح توست مغرور نشو خودت را بالا نبین فقط بدان او بهتر از آن است که خودش را برتر از تو پندارد . . چند قدم ساحل را قدم بزن... به دریا که رسیدی! خودت را به دریا بزن عاشقانه هایم را به دریا گفته ام... گفتم ...

یک نسیم سرگردان ، یک رویای ناتمام. . .

شانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست پس چرا بر شانه ام اشکی نمی ریزد کسی . . این روزها عشق با جمله ی تو با بقیه فرق میکنی شروع میشه و با جمله تو هم مثل بقیه ای ختم میشه!! . . غزال خوش صدا توئی شیرین تر از عسل توئی بین تموم آدما نگین بی بدل توئی . . کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک باشد آنوقت تو، هر ...

از اول تا آخر بی وفایی هایت را بشمارم. . .

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین! با این همه امید محال عاشقم هنوز . . . . . یار با ما بی وفایی می کند بی گناه از من جدایی می کند شمع جانم را بکشت آن بی وفا جای دیگر روشنایی می کند . . دیوانه ایی دیروز از یک ماهی انتظار پرواز داشت شگفتا؛مثل ...

بدونِ هیچ دردِ سری فراموشم کردی. . .

گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار باید قبول کنی فراموش شدنت را ! . . این روزها صدای ثانیه ثانیه فراموش شدنم را می شنوم . . انصاف نیست که رفتن آدمها با خودشون باشه اما فراموش کردنشون با ما … . . فراموش شدن همیشه از نبودن نیست ! گاهی از نزدیک شدن زیاد فراموش می شی … ! . . انسان ممکن است با یک نفر بیست سال زندگی کند و آن ...

خـوابـی کـه تــو در آن نباشــی . . .

به اندازه گریه گنجشک دوستت دارم فکر میکنی کمه ؟ اما گنجشک ها زمانی که گریه میکنند می میرند . . نمی دانــم … چــرا بیــن ایــن همــه آدم پــیــله کــرده امــ بــه تــو … شــاید فــقط با تــو پــروانــه می شـــوم … . . دوباره پـــــــــایــــیــــز درراه اســـت ومن انـــــــارنیستم که بــــرسَم به دســــــتهای تـــــو بـــــرگم پــــراز اضـــــطراب افتادن است . . اگه بازیچه میخوای بیا قلبم مال تو… اگه رود خونه میخوای سیل اشکام مال ...