روزهایم در سکوت می گذرند. . .

مگر بین من و تو چقدر فاصله اس که هر چقدر سکوت می کنم نمی شنوی … • • • بیا خداحافظی کنیم تو حرف هایت را بزن فحش هایت را بده ومن سکوت می کنم فقط بیا خداحافظی کنیم اینگونه رفتن درد دارد • • • در برابر گرگ ها سکوت نخواهم کرد سکوت کردن جلوی گرگ ها به معنای چشم پوشی از خوشبختی است • • • به نفس های به شمار افتاده ام در پس ...

یک نفس با ما نشستی . . .

لطفا کسی به خوابم نیاید امشب را تا صبح به کابوس هایم قول داده ام • • • عاشقی کار هر شیاد نیست این شکار دام هر صیاد نیست عاشقی را قابلیت لازم است طالب حق را حقیقت لازم است • • • هرچه می خواهم غمت را در دلم پنهان کنم سینه می گوید که من تنگ آمدم ، فریاد کن • • • غم به هر جا که روم سر زده آید به دلم چه کنم خانه ...

هر راهی را که رفته باشم هرچقدر هم دورتر . . . .

تمام حرف ها پشت سرت بود به دنبالت الفبا را قدم زدم تو حرف نداشتی • • • گرمایی بودم همیشه ولی بین خودمان بماند سرمایی می شوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد • • • شیرینم ، تـقصـیر تـــو نیـست حـتمـاً اشـتبـاه از فرشته ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی • • • نفس کشیدن را دوست دارم گاهی گاهش را فقط تــــــــو می دانی • • • دنیا تمام شود چه باک دنیای من تویی که پیش ...

غم به هر جا که روم سر زده آید به دلم. . .

دل خون شد و کسی محرم این راز نیافت در روی زمین هم نفسی باز نیافت • • • همیشه وقتی فکر می کنیم برای سوال های زندگی جواب پیدا کردیم سوال ها عوض می شوند • • • • لطفا کسی به خوابم نیاید امشب را تا صبح به کابوس هایم قول داده ام • • • عاشقی کار هر شیاد نیست این شکار دام هر صیاد نیست عاشقی را قابلیت لازم است طالب حق را حقیقت لازم است • • • هرچه می ...

دل به عشق خدای یکتا ده . . .

تمام حرف ها پشت سرت بود به دنبالت الفبا را قدم زدم تو حرف نداشتی • • • گرمایی بودم همیشه ولی بین خودمان بماند سرمایی می شوم وقتی پای آغوش تو در میان باشد • • • شیرینم ، تـقصـیر تـــو نیـست حـتمـاً اشـتبـاه از فرشته ِ آرزوهـا بـوده کـه تـو نصـیب دیــــــگری شـدی • • • نفس کشیدن را دوست دارم گاهی گاهش را فقط تــــــــو می دانی • • • دنیا تمام شود چه باک دنیای من تویی که پیش ...

لعنت به ساعتهایی که جلو نمیروند. . .

از اینده ای بدون تو ترس دارم…! • • • • یادته کنار ساحل میگذشتیم از یه لحظه بی خبر از اینکه دنیا به همین لحظه میارزه • • • تکثیر “تو” در هر ثانیه ای از زندگی ام یعنی قشنگترین تکراری که هیچوقت تکراری نمی شود! • • • ﻣَﺮﺩﺑﻮﺩﻥ…. باﭘﺴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣَﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ…. ‍ﺑﺎماﻧﮑﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣَﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ… ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﺑﺎﺑﺎ ﭘُﺰ ﺩﺍﺩﻥ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣَﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ…. ﺑﺎﺍﻟَﮑﯽ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺴﺘﻦُ ﻭﺩﺭﻭﻍ ...

با تو همیشه خوبم کناره تو میمونم . . .

تموم آرزوی من دیدن لبخند توئه.. یادت نره احساس من بسته به لبخند توئه.. بخند تا حس نکنم برای تو بی تاثیرم.. که اگه یروز لباتون خندون نبینم قسم بجون جفتمون دنیارو آتیش میزنم.. • • • • در جلسه امتحان عشق من ماندم و یک کاغذ سفید ویک دنیاحرف نگفته قطره ای اشک هوس سرسره بازی میکند عشق تو نوشتنی نیست در برگه ام کنار قطره یک قلب کوچک ...