عشق یعنی به سادگی دست کسی را می گیری. . .

قلب من از صدای تو، چه عاشقانه کوک شد… • • • بیخیالِ بدبیاری / زنده باد این عاشقانه! • • • عاشق کسی باش که عاشقانه دوستت بدارد • • • تمام سخنان عاشقانه دنیا به اندازه یک عمل عاشقانه ارزش ندارد…… • • • اغلب فکر میکنیم اینکه یاد کسی هستیم و با خاطره ی کسی زندگی می کنیم مـنتی است بر گردن او غافل از اینکه اگر یاد کسی هستیم این هنر اوست نه هنر ما • • • تنها ...

شانه به شانه ی مقصدم قدم میزنم. . .

بسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردن اویز دیگری • • • رد پای تو همیشه در سبزه زار دلم باقیست ای بی همتا • • • اگه قلبت زندان بود گناهی میکردم که تاوانش حبس ابد باشد • • • کاش جایی برویم تابلویی داشته باشد که رویش خدا نوشته باشد: پایان تمام دلتنگی ها • • • اینطور نمیشود باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشد غرق در فکرت شدن اصلا دست خودم نیست • • • شیشه خالی ادکلن ...

خانه ای را که نه شمعی به اجاق آن باشد. . .

عشق و سپاس گزاری می تواند اعجاز کند و دریاها را از هم بشکافاند و کوه ها را حرکت دهد و بیماری ها را شفا دهد. • • • ﺩﻟﻢ ﻳﻜ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﻳﻜ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﺎﺍﺷﻨﺎ! ﺑﺎ ﺑﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﻫﻢ ﺻﺪﺍﻱ ﺗﻮ • • • ﺑﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺗﻠﺦ ﺗﻮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﺸﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻓﺘﯽ ﻭﺩﻟﻢ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﯼ ﺑﻨﺪ ﻧﺸﺪ ﺑﺎ ﭼﺮﺍﻏﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮔﺸﺘﻢ ﻭﮔﺸﺘﻢ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﻴﭻکﺲ ﻫﻴﭻﮐﺲ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ...

ﺑــــــﯽ ﺗــــــﻮ ﻟﺤﻈﺎﺗــــــﻢ . . .

لبخند که میزنی پیش پا افتاده ترین اتفاقی که رخ می دهد اختلال در تشخیص ماه های قمری است !! . . . . . می گویند برای هر کس میلیون ها آدم وجود دارد که می توانند ، عاشق یکدیگر باشند … اما نمی دانم چرا برای من فقط تو معنای وجود را داشتی ؛ بقیه فقط هستند … . . . . . ﮐــــــﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿــــــﺪﯼ … ” ﺑــــــﯽ ﺗــــــﻮ ﻟﺤﻈﺎﺗــــــﻢ ” ﭼــــــﻪﺳﺨــــــﺖ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﻧــــــﺪ … ﻭﻣــــــﻦﺑــــــﺮﺍﯼ ” ...

من از طرز نگاه تو امید مبهمی دارم. . .

خوشبحال باد که صورتت را لمس میکند… • • • مرد باس مرد باشه; ختم کلام…. • • • دردم این نیست که او عاشق نیست، دردم این نیست که معشوق من از عشق تهی است دردم این است که با دیدن این سردی ها من چرا دل بستم؟؟؟ • • • چندان هم دور نیستی فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای! آری، “نمیدانم” کجایی؟ • • • ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺍﯾﺪﻩ ﺁﻝ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ...

ای همیشه جاودانه در میان لحظه هایم. ..

مرابه این سادگی قضاوت نکن از بی تو بودن می ترسم • • • پرواز را دوست دارم وقتی از ارتفاعات لبانت به عمق آغوشت سقوط میکنم چه سقوط دلنشینی راستی میدانستی پرواز را تو یادم دادی • • • عشق یعنی یه نفر هر چی که میخواد محدود بشه به عشقش • • • به فکر تنهایی نباش که تنهایی خودش تنهاست تنها به فکر کسی باش که بی تو تنهاست • • • تو نیستی من مثل ماهی در آب دنبال خشکی می ...

گیتار زندگی همیشه شاد نمینوازد . . .

کاش میدانستم چطور به صبح برسانم تمام شب هایی را که با رفتنت یلدا شدند . . . نه کسی منتظر است … نه کسی چشم به راه … نه خیال گذر از کوچه ی ما دارد ماه وقتی از عشق نصیبی نبری غیر از آه . . . قسمت نشد دستشو بگیرم اما اون روزای آخر خوب مچشو گرفتم ! . . . کاش باورت نشود چقدر دوستت دارم تا تمام عمر آن را به تو ثابت کنم…! . . . خیلی ...