این روزها میلی به سیگار کشیدن ندارم. . .

هر شب همین بساط است، چای و سکوت و یک فیلم بعد از مرور اشعار سیگار پشت سیگار ته مانده های سیگار در استکانی از چای هاجند و واج انگار سیگار پشت سیگار • • • • زندگی ام همچو سازم کوک نیست صدایش به دل نمی شیند هرج و مرجی بیش نیست اما سیگارم مطربیس می نوازد می رقصد می میرد • • • پر رنگ ترین خیالت را به غلیظ ترین پک سیگار می سپارم این ...

سیگارهای تلخ مرا به. . .

بعد از رفتن او من و ته سیگار و پنجره نیمه باز مانده ام که کدام یک برای سقوط مناسب تریم؟ • • • • با کامی تلخ از جویدن هزار بسته ته سیگار بیا آخرین پک را به عشق بزنیم دود می شویم همین روزها… • • • اینجا زمین است هیچ چیز عجیب نیست آدم ها آرزوهایت را مثل سیگار دود می کنند و به آسمان می فرستند … • • • نمی دانم … سیگار می کشم ...

سیگارت را پشت دست من خاموش کن . . .

اینجا زمین است هیچ چیز عجیب نیست آدم ها آرزوهایت را مثل سیگار دود می کنند و به آسمان می فرستند … • • • • نمی دانم … سیگار می کشم یا حسرت نبودنت را ریه هایم را پر از دود می کنم یا پر از آه رفتنت نمی دانم تو را دود می کنم یا خاطراتت را اصلا چه فرقی می کند ؟ تو رفته ای و من سیگار و ...

من با همه این ادم ها بیگانه ام. ..

بعضیا مال یه نفر نیستن… “بیت المالن”لامصبا… • • اس ام اس سنگین کوتاه جدید • • انقدر بغض هایم را فرو دادم و خندیدم که خدا هم باورش شد چیزی نیست… • • • مادر است دیگر گاهی به خاطر مریضی فرزندش چند شب پلک بر هم نمیگذارد. سلامتی تمامی مادرای ایثارگر • • • سالهاست منتظر آمدن روزهای بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند. • • • اگر یک نفر هر آنچه که از درونش بر می آید را ...

سوزم از سوز نگاهت هنوز . . .

بعضیا فک میکنن با خیلیام… . . . . . . خیلیا فک میکنن با بعضیام… . . . . . . خوبیش اینه که خودمم و تنهاییام… • • • زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم….. • • • • سخت است میدانی….؟ اینهمه دل در دنیا هست, که هیچ کدام برایم تنگ نمی شود… • • • مدتی ست زیاد حــرف میزنم…. امّــا… ‘حــرفم’ را نمی زنم …!! • • • ما بدهکاریم به یکدیگر…. به تمام دوستت دارمهای ناگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماندند و ...

خسته اونی نیست که خوابیده. . .

خدایا یه خواهش ازت دارم مارو با کساییکه دوستشون داریم امتحان نکن • • • • بیچاره گل فروش تنها کسی است که وقتی با گل وارد خانه می شود همه غمگین می شوند • • • خسته اونی نیست که خوابیده خسته اونیه که نمی تونه بخوابه • • • وای از اون روزی که آدم ها قبل از اینکه بزرگ بشن بزرگشون کنن • • • شرم می کنم با ترازوی کودک گرسنه ای که در پیاده رو نشسته است وزن سیری ...

چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست. . .

ای کاش می شد های زندگی بعضیا اگه می شد چی می شد ؟ • • • • ﻫﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻋﻄﺮﯼ ﺧﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺠﯿﺐ ﺑﻮﯼ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﺩﺭ • • • چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است • • • بغض یعنی صدای اذان خونه سوت و کور خاطره های پرهیاهو و سفره ای خالی از ...