وقتی عشق حداکثــــری وجود نداره. ..

بعضی چیزها را باید بنویسم نه برای اینکه همه بخونن و بگن عالیه برای اینکه خفه نشم همین ! • • • • در روزگاری که دروغ یـک واقـعـیت عمومـی است به زبان آوردن حقیقت یک اقدام بزرگ محسوب می شود • • • اگر حرف وزن نداره پس چه جوری کمر آدم رو می شکنه • • • وقتی عشق حداکثــــری وجود نداره بهتره آدم حداقل از عشق لذت ببره حداکثرش پیش کش • • • آدم هــــا موجوداتـــی هســــتند که بــــرای نزدیکــ شدنشــــون باید ازشــــون ...

سر سرنوشت را بـایـــــــد قطــــــــع کــــــرد. . .

سخت است او کردن تویى که همه زندگى من بود • • • یـــه حرف هایی هم هســت توی زندگـــی کـه فقط می تونی به دیــوار اتاقــت بگــی • • • • مدت هاست بی آن که باشی با تو زندگی کرده ام تلخ تر از این؟ • • • تو برو من هم برای اینکه راحت بروی می گویم باشد برو خیالی نیست اما کیست که نداند بی تو تنها چیزی که هست خیال توست • • • از تو گفتن سوزش چشم ...

اگر روزی عاشق شدی قصه ات را. . .

این روزها عشق را با دست پس می زنند و با پا پیش می کشند حیف از عشق که زیر دست و پاست … • • • خوابیدن با اس ام اس درد و دل با غریبه های مجازی غیرت رو خواهر روشنفکری رو دختر همسایه کار هر روزمه • • • • چقدر جالب ! تو لحظه های داغونی فقط یه نفر می تونه آرومت کنه اونم کسیه که داغونت کرده • • • اگر روزی عاشق شدی قصه ات ...

به من انگ دیــــوانگی میزنی بی آن که بـــــدانی. . .

بعضیا اونقدر خوبن که تا مدتها بعد از حرف زدن باهاشون میشه یک تنه با غصه ها جنگید… • • • خـــانـــه بــه خـــانـــه، چـــهــارخـــانــه هـــای پـــیــراهــنــت را بـــهدنــبــال “مـــرد”ی مــیگـــردم،کــــه “تـــو” نــیـــســتی! • • • بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد… • • • دو سوم زمین آبـــه! بقیش فاصله است… • • • تنهـــایی یعنـــی… گمشــده ی هیــشکــی نباشـــی… • • • تنهایی یعنی من راه میروم و شهر زیر پاهایم تمام میشود و تو هیچ ...

شانه های عاشقان گرتکیه گاه اشکهاست. . .

فقط پاهاتن که تا آخر راه باهاتن • • • بزرگی روحت را میان دستانت پنهان کن که بزرگ بودن میان مردم کوچک،سخت است • • • نه حرف عقل بزن با کسی نه لاف جنون که هر کجا خبری هست ادعایی نیست • • • چه عمری گذشت تا باورمان شد آنچه را باد برد خودمان بودیم • • • بر سه چیز اعتماد کن بر دل و بر عمر و بر وقت ک دل زنگ گیر است و عمر در تقصیر ...

قـول بده در تـمـام سال هایی کـه . . .

دِل عزیز و محترم ! لامَــصب ، یــاد بگیـر ! اگه کسـی بهـــت گُفـــت دوسـت دارم . . . لـُــزومـــا بــه ایــن معنــی نیست کـه کِــس دیگه ای رو دوسـت نـــداره ! . . . . حکایت ما آدم ها حکایت کفشاییه که اگه جفت نباشند هر کدومشون هر چقدر شیک باشند هر چقدر هم نو باشند تا همیشه لنگه به لنگه اند کاش این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها به اجبار ، ...

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را . . .

یاد آن روزی که یاری داشتیم / این چنین خوار نبودیم ، اعتباری داشتیم ای که ما را در زمستان دیده ای با پشت خم / این زمستان را نبین ، ما هم بهاری داشتیم . . . . . . هیچوقت عاشق متفاوت ترین ها نشو، چون همین متفاوت ترین آدما به متفاوت ترین شیوه قلبت را می شکنند . . . . . . در جهان غصه ...