سهم من از تو دلتنگی بی پایانیست که. . . .

چه داستان غریبیست داستان زندگی! دستی که داس را برداشت همان دستیست که گندم را کاشته بود • • • می گویند: خوش به حالت! از وقتی که رفته حتی خم به ابرو نیاوردی نمی دانند بعضی دردها کمر خم می کنند، نه ابرو • • • چه کسی برای عشق ما شعر اتل متل خواند ! که پایت را به این راحتی از زندگیم ورچیدی ؟ • • • سهم من از تو دلتنگی بی پایانیست که روزها دیوانه ام ...

باران بند آمد ولی نبودن تو همچنان میبارد. . .

درد داره یکی میشه همه ی زندگیت ! ولی … هیچ جای زندگیت حضور نداره … • • • سردش بود ، دلم را برایش سوزاندم ! گرمش که شد با خاکسترش نوشت “خداحافظ” • • • قفس یعنی دهان من وقتی زبانم روی اسم تو قفل می شود . . . • • • هزار تابلوی مونالیزا به روی لب و هزاران موزه هنر درون چشمت داری • • • ازکسانی که همه چیز را محاسبه می کنند بترس وهرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار آنها حساب ...

بیهوده نقاش بوده ام این همه سال. . .

ندیدی چشم غمگین و تر من تو رفتی و نشد این باور من به پایت می نشینم تا بیفتد دوباره سایه ی تو بر سر من • • • هوایت چقدر آلوده شده ؟ که هر وقت به سرم زد چشمانم را سوزاند ! • • • بیهوده نقاش بوده ام این همه سال ! به چشم هایت که میرسم ، قلم موها خیس میشوند ! به لب هایت که میرسم ، دستم می ...

انتظار زیباترین نقاشی دنیاست. . .

مشترک مورد نظر این روزهایت کیست که دیگر در دسترس بودن و نبودن من برایت مهم نیست . . . ؟ • • • اگر آنکه رفت خاطره اش را می بُرد فرهاد سنگ نمی سُفت! مجنون آشفته نمی خُفت! • • • • همه میگویند چشمانش رنگارنگ است اما من میگویم چشمانش عسلی ست نه برای رنگش “چون شیرینترین خاطراتم در چشمانش بود” • • • چقدر شَب اضافه می آید وقتی که نیستی . . . • • • ایســــتاده ام بگــــذار ...

پشت پلک هایم نام تو را نوشتم. . .

تنها بودنم را نگاه نکن این تاوان لحظه های اعتماد است به کسی که میگفت هیچگاه تنهایت نمیگذارم ! • • • عادت آدمهاست سیگار هم که کامش را داد زیر پا لهش میکنند ! • • • دیگر این من آن من قدیم نیست اعتمادم را به یغما برده اند ، احساسم را هم پس تو و امثال تو به سراغم نیایید دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم ، نابودت میکنم بابت این ...

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را. . .

دلــــم به حال “مــا” می سوزد ، که “من و تو” خیلی وقت است تنهایش گذاشته ایم . . . • • • • من تو را دوست دارم تو مرا دوست نداری باشد ولی من به “دوست” مشترک مان حسودی ام می شود • • • این روزها…..شیشه شده ام…. زود میشکنم…. اما……؟!؟! بد می برم….! • • • عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را ، به هـمه کــــس بگویـــم پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم تا همـــــه فکـــــر کننــــد نه ...

با دلم یکرنگ و مهرآمیز باش. . .

به سلامتی… انگشت شمار دخترایی که وقتی عشقشون و می بینن دلشون پر میکشه بپرن تو بغلش ولی نجابتشون نمیذاره. • • • روز قیامت ازم پرسیدند: جوانیت را چگونه گذراندی؟! ندا آمد: دلشکسته است بگذارید به بهشت برود دنیایش خوب جهنمی بود….. • • • با دلم یکرنگ و مهرآمیز باش، بر لبانم شعر شورانگیز باش، تا نسوزد از حسادت سینه ام، غیر من با هر که در پرهیز باش، پیش من باش ای بهار پرشکوه، در ...