در همه عالم نخواهی یافت مانند مرا .. .

کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی ؟ می باشد و می باشد و می باشد و می من باشم و من باشم و من باشم و من وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی .. . . . . . . از عذاب لحظه هاى بى تو بودن خسته ام گر نیایى در کنارم دیگر از جان رفته ام تا به کى حسرت کشم از دورى ...

شیرینی ام دلت را زد. . .

کشف کردم که بالاترین سرعت تو دنیا سرعت نور نیست سرعت رنگ عوض کردن آدماست . . . . . . . . هیچ وقت اگه تو رو با کس دیگه ببینم حسودی نمی کنم آخه مامانم یادم داده اسباب بازی هامو بدم به بدبخت بیچاره ها . . . . . . . . عده ای مثل قرص جوشانند در لیوان آب که بیاندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سر می روند اما کافی است کمی صبر کنی بعد ...

بـرچیـن از لبــان من بغـض کـالـی را کـه. . .

من مانده ام و16جلد لغت نامه که هیچکدام ازواژه هایشان مترادف *دلتنگی*های لعنتی نمیشود! کاش دهخدا میدانست دلتنگی درد دارد نه معنا . . . . . . . من و تو از همان روز اول محکوم به از دست دادن بودیم! تو، همان یک ذره احساست را و من تمام زندگی ام را . . . . . . . امروز خاطراتت را سوزاندم اما بوی خوش هیزمش بیقرارم کرد . . . . . . . دَسـتـخـط تــــو راضــی ام نمــی کنــــد کـاش دسـت تو بود . . . . . . . وقتی می‌گویی حالت چه‌گونه است حالم ...

شاید توچند لحظه پیش به آن خیره شده باشی. . .

دور نرو بیا کنار دلم من غیر از اینها که مینویسم! نوازش هم بلدم ..! . .. . . . خدایا ، دلم مرهمی میخواهد از جنس خودت نزدیک بی خطر بخشنده بی منت . .. . . . بی انصاف، چشم هایم را بستم تا اشک هایم را نبینی . . . اما وقتی چشمهایم را باز کردم تو را در آغوش دیگری دیدم . . . . .. . . . جای خالی ات… ؛ مثل کفش سیندرلا اندازه هیچ یک از مردم شهر ...

ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ اﺧﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ. . .

ﺗﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ دروغ ﺑﮕﻮ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣـــــﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ . . . . . . . دﻟﻢ ﭼﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺘﺮ را ﺑﮕﯿﺮی و من دﺳﺘﺎﻧﺖ را … . . . . . . . ﺑﺎران ﮐﻪ ﻫﯿﭻ در ﮐﻨﺎر ﺗـــﻮ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ! . . . . . . . دیــــــر آمــــدی ! بـــاد آمــد و هــمـه ی رویــاهــا را بــا خــود بُــرد … . . . . . . . ﺍﻫﺎﻯ ﺑﺎ ﮐﻠـــــﺎﺱ.. ﺍﮔﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﮐﻠـــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﻠــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻩ… ﺍﮔﻪ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ...

فقط هر روز خنده هایت را برایم پست کن. .. .

دموکراسی بین من و تو این است که همیشه در همه چیز، حق با چشم هایت است !! . . . . . . . ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘــﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧــﺪﺍ ﻫﻢ ﺷـﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏـﺎﺯ ﻋﺸــﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣــﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣـﺎ .. . . . . . . . تــــــــو را به رُخ تمام شقایقهـــآ میکشم و می گویم : تا گُل من هست زنــــــدگی باید کرد . . . . . . . . . . هرجای این سرزمینی باش فقط هر روز خنده هایت را برایم پست کن! قلب من ...

ﺑـﻪ ” ﻣﻌﺠﺰﻩ ” ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻡ. . .

می شنوی؟ دیگر صدای نفسم نمی آید… به دار کشیده مرا، بغض نبودنت… . . . . . . لبخند که میزنی پیش پا افتاده ترین اتفاقی که رخ می دهد اختلال در تشخیص ماه های قمری است !! . . . . . . می گویند برای هر کس میلیون ها آدم وجود دارد که می توانند ، عاشق یکدیگر باشند … اما نمی دانم چرا برای من فقط تو معنای وجود را داشتی ؛ بقیه فقط هستند … . . . . . . ﮐــــــﺎﺵ ...