نه سرما اثر کردنی ست نه باران خیس کردنی. . .

هزار بار دیگر هم از شانه ای به شانه ی دیگر بغلتی. . . این شب صبح نمیشود. . . وقتی. . . دلت گرفته باشد. . . (!) . . . ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ نــــده کسی که ﺗــــــﻮ ﺭا … فـــــــــــــط ﻭ فــقــــــــط به خاطر ﺧﻮﺩﺕ می خواهد ! . . . حالم خوب است اما… دلم تنگ آن روزهایی است که میتوانستم ازته دل بخندم…!!! . . . از رادیو دست میکشم موجی زیباتر از موهای تو نخواهم یافت!!! . . . نبودن ...

یک آسمون قشنگ تقدیم به یک نگاه تو. . .

تا تو هستی که دستانم را بگیری، آرزو میکنم هر روز زمین بخورم! کاش تابستانها هم برفی بود ! . . . حافظ از چشمان قشنگ تو غزل ساخت هرکس که تورا دید به چشمان تو دل باخت ، نقاش غزل تا که به چشمان تو پرداخت ، دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت . . . در رویاهایت جایی برایم باز کن ، جایی که عشق را بشود مثل بازی های کودکی ...

نام تو را تا میبرم قلبم غریبی میکند. . . .

ای بشر آخر تو پنداری که دنیا مال توست، هم نپنداری که هرلحظه اجل دنبال توست، هرچه خوردی مال مور و هرچه بردی مال گور … هرچه مانده مال وارث، آنچه کردی مال توست :: :: نام تو را تا میبرم قلبم غریبی میکند … چشم انتظاری در دلم درد عجیبی میکند… :: :: زیبایی زن در لباسش ، موها و اندامش نیست، زیبایی زن را ...

یاد گرفتـــه ام کــه انسان مدرنـــی باشــــم. . .

باورم نیـست … کـه آن ساده تـر از آب … مـرا آتـش زد … . . . تمام فنجان های قهوه که میگفتند : ما به هم نمی رسیــم را شکسـتـم و فنجانی دیگر خـوردم فالی دیگر گرفتم … از بس قهوه خـوردم به گمانم یک قــرن بیدار باشـم … . . . منتظـر قطارم … قطاری که مـــسافرم در آن نیست و من در ایستـــگاه نیـــــستم …! روی ریلـــــــــــــــــــــــــــم … . . . یاد گرفتـــه ام کــه انسان مدرنـــی باشــــم و هــر بار کــه ...

جز تو آرزویی در دل ندارم . . .

خدارو شکر بعد این همه زندگی منم یه چیز شدم : “فراموش” . . . . . . . دلم میخواهد گاه به دستانت که مینگری ، جای خالی دستانم را به یاد آوری ! . . . . . . . وقتی رفتی ، نه بزار مثبت فکر کنم … وقتی آمدی برایم فاتحه بخوان ! . . . . . . . همه چیز سر جای خودش هست ، چیزی تغییر نکرده ؛ تنها تویی که جایت خالیست ! . . . . . . . دلم شور میزند ! میترسم صبح که ...

نمیبینی همــــــه تنهاییـــــــــــــــم . . .

مرا با این بالش و این دو تا ملافه و این سه تا شکلات روی میزت راه می دهی؟ می شود وقتی می نویسی دست چپت توی دست من باشد؟ اگر خوابم برد موقع رفتن جا نگذاری مرا روی میز کافه ! از دلتنگیت می میرم . . . . . . پشت میز همیشگی، رو به صاحب کافه : روز برفی قشنگیست فقط آمده ام یک ساعت سکوت کنم و ...

برایش می نویسم دلتنگشم. ..

ای رفیق مهربان هر شب دعایت میکنم گر ندارم ثروتی جانم فدایت میکنم • • • تازه عرش راهی نیست دلت روشن کن بی عشق غمی نیست دلت روشن کن بادوست نشین تا که غم دل گویی بی تابی دل منگر دلت روشن کن • • • • خوابیدی؟؟؟ نوشته میشه ولی نیاز دارم باهات حرف بزنم خونده میشه • • • من میروم باور کن میروم ولی دلم برای به جهنم گفتن هایت تنگ می ...