در دستـــرس بودنت دیگر برایم ارزشی ندارد. . .

فقط غـــروب جمعه نیســت که دلگـــیر است ، کافیــست “دلـت” ، “گــیر” باشد . . بغــض هایت را برای خودت نگهدار ، گاهی “سبـک” نشـوی “سنـگین” تری . . و چه احســـاس قشنـگیست که در خلـــوت خود / یاد یک دوســـت تو را غرق تماشـا سازد . . دلمان کوچک است ، ولی آنقدر جــا دارد که برای هر عزیزی که دوستش داریم نیمــــکتی بگــذاریم برای همیشـــه ی عمـــــــــر . . حجم خالــــــی ...

اینقدر ورق های زندگیمو بهم نریز. . .

خلاصه بگویم ، ماجرا از آنجا شروع شد که در شب آرزوها من او را آرزو کردم و او ٬ عشقش را … . . . وقتی که نیستی … با دیدن هر صحنه عاشقانه ای احساس یک پرانتز را دارم که همه ی اتفاقات خوب خارج از آن می افتد . . . در خاطری که تو هستی ، دیگران محکومند به فراموشی … این را به همه بگو ! . . . لبخند که می ...

وقتی دلت با من نیست…!!

مجموعه : عاشقانه آرامشــی می خواهم... خلوتــی می خواهم... تــو باشی و من  در کنار هـــــم … تو … سکوت کنــی… و مــن گوش کنم ..! . . . . . . بــهش گــفتتـم دیـگـه نـمـی خـوامـت ! خـنـدیـد و رفـت ! تــازه فــهـمـیـدم شـوخـی مــن حـرف دلــش بود . . . . . . . . دردنـــــآک اســـــت دوســـــتـَش بـدآری و گمـــــآن کنی دوســـــتـَت دآرد حــــآل آن کـِه او یــِگــآنه هـَســــتی تو بآشـَـد و تـــــو یـــِــکی از هــزآران لــــــذت او … . . . . . . وقتی می گویم : دیگر به سراغم ...

شدت تنهایی….!!!

مجموعه : عاشقانه هرگاه از شدت تنهایی به سرم هوس اعتمادی دوباره میزند خنجر خیانتی را که در پشتم فرو رفته درمی آورم...نگاهی عاشقانه،اندکی نمک به رویش نوازشش کرده،دوباره بر سر جایش می گذارم... از قول من به آن لعنتی بگویید خیالش تخت،من دیوانه هنوز به خنجرش هم وفادارم.. . . . . . . . میترسم روزی بچم بگه:مامان،جوون بودی عاشق کی بودی؟ اونوقت من اسم کسی رو بیارم که باباش نیست... . . . . . . . یادت ...

دورا دور عاشقش شدم….!

مجموعه : عاشقانه دورا دور عاشقش شدم دورا دور نگرانش بودم دورا دور عشق ورزیدم و حال... عاشق شدن نگران بودن و عشق ورزیدنش به دیگری  را... دورا دور می بینم! و از همین دورا دور میمیرم... . . . . . وقتی سرت با دیگران گرمه...! وقتی همه واست عزیز دل هستند و قربون صدقشون میری...! وقتی سرگرم خوشیهات هستی...! چه اهمیتی داره من کجام؟؟؟؟ ساکت و تنها یه گوشه ایستادم و فقط نگاه میکنم حتی دیگه شکایت ...

برای شکستن من یه اخم کافیه….‍!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی برای شکستن من یه اخم کافیه،نیازی به فریادت نیست، واسه اشک ریختنمسکوت تو کافیه نیازی به قهرنیست، برای مردنم حرف رفتنت کافیه،نیازی به انجامش نیست. . . . . . . دیگر از هرچه که هست بیزارم،مثل ابر بهار میبارم،برو ای آنکه بعد دیدارت، گریه افتاده بر همه کارم،پدرم با نگاه خود میگفت،لایق لای جرز دیوارم، مادرم مدتیست میگرید،چون گمان میکند که تب دارم، دیگراین روزها خودم دارم،باورم ...

از نخودی بودن بیزارم…!!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی پارسال با او زیر باران راه میرفتم... امسال  راه رفتن او با دیگری در زیر اشکهایم را دیدم... شاید باران پارسال... اشکهای فرد دیگری بود. . . . . . . . درد یعنی... مرور مسیج هایی که یه روزی باورشان داشتی... و امروز به دروغ بودنشان... ایمان آوردی. . . . . . . میگویی بیخیال تو شوم؟ خب لعنتی اگر آسان است... تو بیخیال او شو. . . . . . . ولت میکنم و میروم... نه اینکه دوستت نداشته باشم... از نخودی بودن بیزارم. . . . . . . عشق آن ...