مانده ام در قفس تنهایی در قفس میخوانم. . .

تو اگر میدانستی که چه زجری دارد خنجر از دست عزیزان خوردن زمن خسته نمی پرسیدی آآآآه ه ه ای مرد چرا تنهایی • • • • سراب همین است دیگر که هر صدایی در تنهایی میشنوم میگویم: جان دلم؟ • • • چنان تنهای تنهایم که حتی نیستم باخود نمیدانم که عمری را چگونه زیستم با خود چنان دل کندم از دنیا که شکلم شکل تنهاییست ببین مرگ مرا در خود که مرگ من تماشائیست • • • خوبی این ...

بادیوار دست دوستی دادن بهتر است. . .

مادر بزرگ میگفت قلبت که بی نظم زد از همیشه عاشقتری اشکت که بی اختیار ریخت از همیشه دلتنگتری شبت که با درد گذشت…. فکرت از همیشه درگیرتر است! این قلبها هدیۀ ما به همۀ مادر بزرگها • • • بادیوار دست دوستی دادن بهتر است درست است که لال است اما خنجر نمیزند • • • دلم برای دخترانه هایت تنگ شده برای ناز نگات برای لوس بازیات خل بازیات!! چل بازیات کجایی؟ که زندگی بی تو سخت سخت میگذرد؟؟؟؟ • • • تنم لرزید وقتی ...

وقتی با مشتهایش قلبم را میشکست!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی وقتی با مشتهایش قلبم را میشکست!!!!!!! تمام فکرم این بود که مبادا دستهایش زخمی شود... . . . . . . از آش نخورده روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس... آب یخ را هم فوت میکنم... . . . . . دلشکسته ام مانند سربازی که... اونقدر به نامزدش نامه نوشت که... نامزدش عاشق پستچی شد.. . . . . . . . درد داره منو"شما" صدا میکنی... من که تا دیروز عزیز دلت بودم... . . . . . ارزش"دل"قدیه مورچه اس... هردو خواسته یاناخواسته زیر پا ...

چقدر سخته منطقی رفتار کنی…!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی چقدر سخته منطقی رفتار کنی...! وقتی احساسات دارن خفه ات میکنن... . . . . . . وقتی رفت... گفت:"شاید"برگشتم... رفتنش مرا نمی آزارد! "شایدش"دردناک است... . . . . . . از ما که گذشت... اما به دیگری"موقتی"بودنت را بگو... تا به نبودنت عادت کند... . . . . . قندها هم بدون او شیرین نیستند... به همین چای های یخ زده ام قسم... . . . . . . میمیرم... وقتی تصور میکنم که او هرروز ... دستهایی را لمس میکند... که من هرروز ،آرزوی داشتنش را میکنم... .. . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت برده باشید.... منبع ...

بغض گلوشو قورت میده….!!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی هرچند نمیدانم خواب هایت را با که شریک میشوی... اما هنوز شریک تمام بی خواب های من تو ای... . . . . . . سلامتی اونی که میبینه عشقش واسه یکی دیگه میخنده... اما بغض گلوشو قورت میده و آروم زیر لب میگه: نگا دیوونه چقدر قشنگ میخنده... . . . . . هرجا نوشته است:خواستن توانستن است... آتش میگیرم... یعنی او نخواست که نشد... . . . . . دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی وقتی که... شماره ...

فاصله ها چه به روزمان می اورند….!!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی آنقدر دلم از رفتنت بد شکست... که نمیدانم وقتی بیایی... کدام تکه اش خوشحال خواهد شد...   . . . . . برای چشمهایم"نماز باران"بخوان... بغض کرده... ابریست... اما نمیبارد... . . . . . نبار باران... عاشقانه اش نکن... بغضم را نترکان... خاطرات را زنده نکن... من و او دیگر کنار هم نیستیم... او زیر چتری دیگر و من خیس خاطراتم... . . . . . افسانه ها را رهاکن! دوری و دوستی کدام است؟؟ فاصله هایند که عشق را میبلعند... من اگر نباشم...! دیگری جایم را پر ...

میگویند”تنهایی”…!

مجموعه : عاشقانه و دلتنگی میگویند"تنهایی" پوست آدم را کلفت میکند... میگویند"عشق" دل آدم را نازک میکند! میگویند"درد" آدم را پیر میکند... آدمها خیلی چیزها میگویند... و من... امروز گرگدن دل نازکی هستم که پیر شده است... . . . . . . من و دنیا همدیگه رو نقاشی میکنیم... من با مداد سیاه دنیا با مداد سفید... من روزای رنگی رو رنگ میزنم... دنیا موهای منو... . . . . . سکوت... رساترین فریاد یک"زن" است... وقتی سکوت میکند... وقتی بحث نمیکند... وقتی برای به کرسی نشاندن ...