پر از حرفم…. اما فقط سوکت. . .

باورم نمیشه همه باهام خوبن منی ک یه سربار واسه بابام بودم باورم نمیشه باهام عکس میندازن هی همه جا آهنگا ک من میسازمه مرررررسى….. • • • • این روز ها انسان ها تنهایی ات را پر نمی کنند فقط خلوتت را می شکنند • • • پر از حرفم…. اما فقط سوکت………… شاید قشنگترین حرف باشد. • • • به چه میخندی تو؟! به نگاهم که مستانه تو را باور کرد یا به افسونگری چشمانت که مرا سوخت و خاکستر کرد؟ خنده ...

میانِ آدمک هایِ هزار رنگ…

می گویند گذشته ها گذشته، نیستی ببینی هنوز غرق گذشته ای هستم که نمیگذرد!! • • • کاش میشد شب را سوزاند؛ تا هر شب در هوای کسی که قصد آمدن ندارد نسوخت… • • • • اونی که سرش پایینِ.. نه خجالت میکشه، نه میترسه!! سنگینیِ فِکراش باعث پایین بودن سَرشِ… • • • گاهی آدم ته میکشه ساعت شنی نیست که سر و تهش کنی و دوباره از اول شروع شود آدم گاهی تمام میشود… • • • عاشق ...

اونی که داری میبینی یه زمانی دل بود اسمش. . .

اونی که سرش پایینِ.. نه خجالت میکشه، نه میترسه!! سنگینیِ فِکراش باعث پایین بودن سَرشِ… . . . . . . . گاهی آدم ته میکشه ساعت شنی نیست که سر و تهش کنی و دوباره از اول شروع شود آدم گاهی تمام میشود… . . . . . . . کاش بجای قدم زدن ودور شدن ناگهان غیب میشد بهانه ساختن برای رفتنش راحتتر میشد… . . . . . . . ‎رفیق!!! 
اگه یه روز مردم… 
دیدی تابوتم رو شونه های مردمه… 
ولی نمیام پایین نوکریتو ...

غریبانه شکستم من اینجاتک وتنها. . .

انقدر تنها که در این دنیا کسی نیست که مرا بشناسد . . . . . . تنهایی راترجیح میدهم به تنهایی که فکرش بادیگریست . . . . . . امروز میخوام خودم بنویسم جای خالی رو هر چیزی که فکر میکنی یه ادم تنهامی تونه بگه بزار . . . . . . میدونی تنهایی چیش درد داره……… انکارش قد یه کوه رو دلت سنگینی میکنه . . . . . . دراین بازار نامردی به دنبال چه میگردی؟ نمی یابی نشان هرگز توازعشق وجوانمردی! بروبگذر از این بازار”” ...

از اش روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس. . .

دوست داشتن همیشه گفتن نیست گاه سکوت است و گاه نگاه… غریبه! این درد مشترک من و توست که گاهی نمی توانیم در چشمهای یکد یگرنگاه کنیم . . . . . . . من در سایتی عضو شده ام که..؛ همه میتوانند تصاویر من را تماشا کنند، بلاگ های من را ببینند..، اما… نمیتوانند احساسم را بدانند، و چه دردناک است در جایی باشی که همه می بیننت اما… احساست نمیکنند… . . . . . . . تمام سیگاری ها می ...

جایی باید باشد غیر از این کنج تنهایی . . .

اگر آدمهای کره زمین تعدادشان فرد باشد یک نفر تنها می ماند تو رفتی و فرد تنها شده ام من . . . . . . . دگر تنها نیستم مدتی ست با تو در خودم زندگی میکنم . . . . . . . تو دنیایی که جای آرزوهاست کسی جز تو منو عاشق نمی خواد بیا تا تکیه گاه من تو باشی دلم مثل خودت تنهای تنهاست . . . . . . . راز این هستی چیست؟ ما چرا آمده ایم؟ کار ما نیست گذر از هستی، گذر از ...

این شعرها دیگر برای هیچکس نیست. . .

وقتی که تنهایی میاد ، حس می کنم که بی کسم ثانیه ها نمی گذرن ، هیچ موقع فردا نمیآد دلم دیگه زندگی رو با اینهمه درد نمیخواد . . . . . . . پیش روی من تا چشم یاری میکند دریاست چراغ ساحل آسودگی ها در افق پیداست در این ساحل که من افتاده ام خاموش غمم دریا ، دلم تنهاست . . . . . . . در برهوت بی کسی ، تنها تو همزاد منی ای نازتر از ...