با کلیک بر روی g+1
به این صفحه امتیاز بدید
 

 

هق هق گریه هایم…!!!

مجموعه : عاشقانه خدایا هق هق گریه هایم از گلویی برمی آید که از رگ گردن به آن نزدیکتری...! . . . . . حرفهایمان باشد برای بعد... دلخوری هایمان,دلتنگی هایمان... فقط بگو... با او چه می گذرد که با من نگذشت... . . . . . تو که امروز شما خطابم کردی,صدای شکستنمو شنیدی؟ تو که امروز احساساتی خطابم کردی یاد خاطراتمون کردی؟ با توام,من همون شما ی دیروزم که با احساس بی دریغت تبدیل به تو شدم. حالا تو ...

من و تو آتش و اشکیم در..!

مجموعه : عاشقانه من آسمان پر از ابرهای دلگیرم اگر تو دلخوری از من، من از خودم سیرم من آن طبیب زمین گیر زار و بیمارم که هر چه زهر به خود می دهم نمی میرم من و تو آتش و اشکیم در دل یک شمع به سرنوشت تو وابسته است تقدیرم به دام زلف بلندت دچار و سردرگمم مرا جدا مکن از حلقه های زنجیرم درخت سوخته ای ...

نــه مـن خــسـتـه نــشـدہ ام…!

مجموعه : عاشقانه نـــہ مـــن جـــا نـــمـانــدہ ام ! تـــنـهـا زمـــانــہ قــــدرے از مــن جــلـوتــر اســت . . . نــہ مــن تــنـهــا نــیـسـتـم ! فــقـط قـــدرے بـــدون او بــایــد زنـــدگـے ڪــنـم . . . نــہ مـــن خــسـتــہ نــشــدہ ام ! بـلـکــہ خــسـتـگــے دلـــش مـیـخــواهــد ڪــمے بــا مــن بــاشـد . . . نــہ مــن نــیـافــتـادہ ام ! فــقـط افــتــادن را خـــواســتــم تـــجــــربــہ ڪــنـم . . . نــہ نــہ نــہ مـــن ...

دلم برای همه چیز تنگ شده جز…!

مجموعه : عاشقانه»»احساسی دلــــم تنگ شده.... برای وقتی که میگفتی: دلــــم واســــتـ تنــــــــگ شـــــدهــ دلم تنگه: برای بودنـــــــــت شایدم برای لبخنــــــد خودم دلـــــم برای همه چیز تنگ شده جز نبـــــــــودنتــــــ . . . . خوابیدن میان دستان تو بیدار شدن روبه روی چشمان تو دیدن لبخند هر روزه ی تو گرفتن دستان گرم تو سر بر بازوی تو نهادن سرت را به سینه فشردن راه رفتن بازو به بازو کنار نگاه تو این است تنها آرزوی من , رویای ...

انگار نــہ انگار…!!

مجموعه : عاشقانه احساسی از ایــטּ بــہ بعــد عاشــق ڪـہ شــבم בوسِــت בارم رو اصــلأ بـہ زبــوטּ نــمیــآرم نـگـرانـیـامــم بـُــروز نــمیـבم وقتیـ حالـش خـوب نبـوב باهـاش صحبـت نمیڪنم آرومـش نمیڪنم، بجـاش میگم بـرو یـہ בوش بگیـر بهتـر میشیـ! باهــاش زیـاב بیـروטּ نمیـرم تا اگـہ جُـבا شـבیم خیـابـونـایـ شهـر عذابـم نـבטּ بـہ چشمـاش خیرہ نمیشم تـا בلـم گیـر چشمـاش نشـטּ سعیـ میڪنم وقتیـ בارہ خوבشـو برام لـوس میڪنـہ بـحـثُ عـوض ڪنـم تا صـבاش ڪـہ یاבم اومـב בیـوونـہ نشم! وقتیـ خواست قسم بخورہ ...

گم بودن های تلخ….!

مجموعه : عاشقانه احساسی در این ازدحام بی کسی و گم بودن های تلخ شور می زند دلم برای غریبه ای که از جنس باران است... . . . . . ســــــــــتاره من جایی قبل تر از هزار ســـــــــال نوری پیش، مرده است… و من قرن هاست، به هیچ زل زده ام … . . . . نه به دیروز هایی که بودی می اندیشم ! نه به فرداهایی که شاید بیایی میخواهم امروز را زندگی کنم خواستی باش … ...

شبهایش پر از بغض است…

مجموعه : عاشقانه احساسی اینجـآ دختــــری هست که شبهایش پر از بغض است... پر از درد است،پر از سوال است... دیگر خسته شده ام ؛ از اینکه آدم هآ برای توصیف من بگویند : چقدر خوب آدم هآ رآ آرام میکنی! چقدر خوب از پس خودت بر می آیی! متنفرم از اینکه یک لبخند پهن بزنند و بگویند : چقدر تو خوب و پخته رفتار میکنی! اینجا دختری ست که ...

رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕــﺮی ﺑﻮد…

مجموعه : عاشقانه و احساسی ‏ﺑـــﻬــــﺎﻧﻪ ﻧﯿــــﺎور! رﻓﺘﻨﺖ ﺑﺮای ﺑﻮدن ﺑﺎ دﯾﮕــــﺮی ﺑﻮد... ﻧﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ را ﮔﺮدن ﺑﺰن و ﻧﻪ ﺑﺎدﺳﺘﻬﺎی روزﮔﺎر ﮐﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎش... ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺖ ﺗـــــﻮ ﺑﻮد ﮐﻪ در دﺳﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﺟﺎ ﺧــــﻮش ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد... ﺑﯿــﺨــﯿــــﺎﻟﺖ ﻣﯿﺸــــﻮم!ﺑـــﺮو...! ﺑﻪ ﺑﺎران ﺑﯽ اﻣﺎن ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ: "ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣـــــــﻦ ﺑﺎﺷﻢ اﺷــــﮑﯽ ﺑﺮای ﮐـــســـی که ﻣﺮا "ﻣــــﻔـــﺖ ﻓﺮوﺧﺖ" ﻧﻤـﯿﺮﯾﺰم... " . . ـــــــــــــــــــــــ یــــــک احساس ــــــــــــــــــــ  . . مقصر خود ماییم عشق را به کسانی ارزانی میکنیم که از ...

وفار دار دستهایی باش…!!؟؟

مجموعه : عاشقانه و احساسی باورکن خیلی حرف است... وفاداردست هایی باشی که یکبارهم لمسشان نکرده ای! . . . . . اینقدرمرا از رفتنت نترسان قرارنیست تا ابد باهم بمانیم روزی هـــــــمه رفتــــنـــــی اند ماندن به پای کسی معرفت میخواهد نه بهانه بلند میگویم:رفتی به درک؛لیاقت ماندن نداشتی . . . . بــرگـرد نـه اینکــهבلم برایــت تـــنـگ شـבه باشـב نــــه (!) خنـجــرت جـا مـانـבه است؛ نمــے گـذارב تکیــه بـבهــم ... . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم لذت برده باشید..... منبع : نازتک

تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد…!

مجموعه : اس ام اس عاشقانه جملات زیبا  بسیار ناب جهان که فاصله ای نیست ! تا ماه پیاده میروم اگر آنجا خانه ات باشد … اس ام اس های عاشقانه زیبا بین این همه ضمیر فقط یک “تـــــــــو” کافیست ! اس ام اس های عاشقانه زیبا نقطه قوت تو نقطه ضعف منه : بوسه هایت ! اس ام اس های عاشقانه زیبا پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ حضورت ...