Love is like

Don’t fall in love with someone you can live with fall in love with someone you can’t live without عاشق کسی نباش که بتونی باهاش زندگی کنی عاشق کسی باش که بدون اون نتونی زندگی کنی :: :: Love is like heaven , but it can hurt like hell عشق همچون بهشت است اما می تواند مانند جهنم عذاب آور باشد :: :: Every second God remembers you Every minute God ...

بخوان مرا خط به خط . . . . .

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم… یه دل گرفته… یه زندگی پر از خالی… من سرشارم از تنــهایـــــــــی… . . . گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتراست،باور کن بعضیا تنهاترت میکنند… . . . بد نیست! تنهایی دارد ‘صیقلم’ می دهد! اما… از آن روزی می ترسم، که از “گوی” وجودم جز “محور”میانی ای نماند! . . . سـاعـتـی چـنـد مـی گـیـری کـه بـا مـن نـبـاشـی هـر روسـپـی قـیـمـتـی دارد مـی خـواهـم نـبـودنـت را بـخـرم تـنـهـایـی! . . . آنقدر با تنهایی انس گرفتم که دیگر زبانش ...

عشق از جنس باران است ………

یک بار ، یک بار و فقط یک بار می توان عاشق شد … عاشق زن ، عاشق مرد ، عاشق اندیشه ، عاشق وطن ، عاشق خدا ، عاشق عشق … یک بار و فقط یک بار … بار دوم دیگر خبری از جنس اصل نیست ! فرستنده : سما . . خدا کنه هیچوقت “هست” های کسی نشه “بود” … . . هیچ زخمی خوب نمیشه ، ...

دختر یعنــــــــی دنیای صورتی!!

مجموعه : دخترونه دختر یعنــــــــــــــــی فرشتـه... مراقبش باشید!!! دختر یعنــــــــــــــــی همونجا وایسا میام دنبالت... دیر وقته! دختر یعنــــــــــــــــی حوا برای کسی که آدمه!! دختر یعنــــــــــــــــی بهونه گیری های مدام.. از سر دلتنگی!! دختر یعنــــــــــــــــی دکمه دکمه ی آستین پیرهن آقاشو براش ببنده!! دختر یعنــــــــــــــــی ترس از آمپول!! دختر یعنــــــــــــــــی عصای دست مادر!! دختر یعنــــــــــــــــی دو ساعت کلنجار رفتن با مقنعه تا صاف رو سر بمونه!! دختر یعنــــــــــــــــی وقتی حالش ...

یه چیزی مثل “حـرمــت “..!

مجموعه : عاشقانه و احساسی خیلی هم سخت نیست.. یادگرفتن اینکه قدم هایت را آهسته باید برداری!! خیلی هم سخت نیست..فهمیدن اینکه گاهی باید خودت را به شانه ات بزنی وبگویی هی تو!! من اینجا کنارت نشسته ام.. خیلی هم سخت نیست.. کشتن احساسی که ممنوعه میشود گاهی!! تنها کافیست یک بار در هم بشکند آنچه که اسمش بــــــــــــــاور است...!!! . . . . . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ میگن واسه آرامش خودتم که شده ببخش و فراموش کن.. ولی.. ولی ...

تَنهایی یَنی غَرق تو دنیایه مَجازی….

مجموعه : عاشقانه و احساسی بی حوصلگی یَنی دُو تا هدفون قُفل رو یه موزیکـــــــ تَنهایی یَنی غَرق تو دنیایه مَجازی بُغض یَنی یکی بِپُرسه دَردت چیه؟؟؟ بِگی نِمیدونم!!! هیچی..!!! . . . . . زندگی انگار تمام صبرش رابخشیده است به من!! هر چه من صبوری میکنم او با بی صبریِ تمام هول میزند برای ضربه بعد...! کمی خستگی در کن، لعنتی ... خیالت راحت..!! خستگیِ من به این زودی ها تمام نمیشود... . .. . . . باور کن بعضی درد ...

قصه ام کوتاه بود، به سر رسید!

مجموعه : عاشقانه و احساسی گاهی هیچ چیز برای از دست دادن ندارم، لم میدهم و به بدبختی هایم لبخند میزنم.. مردم فکر میکنند هیچ مشکلی ندارم، اما.. اما زندگی خالی از مشکل فقط یک خواب است.. فقط یک خواب آدم هم نمی تواند همیشه بخوابد! . . . . . . من یاد گرفته ام... وقتی بغض میکنم... وقتی اشک میریزم... منتظر هیچ دســــتی نباشم!!! وقتی از درد.. زخم هایم به خودم میپیچم.. مرهمی باشم بر ...