در زندگی ادمهایی هستند که مثل . . . .

به ھر روزت توجه کن دیروز دیگر خاطرہ فردا فقط خیال اما امروز ھنوز پویاست امروزت را باخاطرہ قشنگ دیروز و رویای فردا در ھم آمیز، طی کن وتداوم بخش . . . ستاره وقتی میشکنه میشه شهاب، اما دلی که میشکنه میشه سوال بی جواب.  . . . ذهن آدم مثل چتر نجات میمونه موقعی که باز باشه بهتر عمل میکنه . . . تن مرد و نامرد یکیست ولى باید دید مرد کیست و نامرد چیست . . . در زندگی ...

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد . . . .

برای انسان های موفق هفت روز هفته هفت امروز است و برای دیگران هفت روز هفته ، هفت فردا  . . . مراقب باش بعضی حرف ها فقط قابل بخشش هستند نه فراموش شدن  . . . زندگی ، اتفاقِ نادریست که برای بعضی از زنده ها می افتد  . . . مردن چیزی نیست این زندگی نکردن است که وحشتناک است  . . . ترسوی حقیقی از پرواز نمی ترسد بلکه آنکس که با ترس پرواز را یاد می گیرد ترسو ...

درست متر کن آدمها هم قد خودشانند . . . .

همیشه از فاصله ها گله میکنیم شاید یادمان رفته که در مشق های کودکی برای فهمیدن کلمات کمی فاصله هم لازم بود . . . به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، میفهمی رنج را نباید امتداد داد. باید مثل یک چاقو که چیزها را می‏برد و از میانشان می‏گذرد؛ از بعضی آدم‏ها بگذری و برای همیشه تمامشان کنی . . . آب نخواسته دادن همیشه مراد نیست… گاهی آب میدهند تا قربانی ...

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید . . . .

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . . . . . شما اجازه نمی دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوند پس چرا اجازه می دهید * افکار عوضی* ساکن مغزتان شوند . . . ؟ . . . شـجاعت متـرادف نتـرسیـدن نیسـت ، بلکـه شجـاعت بـه معنـای غلبـه بـر تــرس اسـت . . . . بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌ توانند داشته باشند پدری ...

احتیاط کنید خاکی بودن . . . .

ما پیغام دوستیمان را با دود به هم میرسانیم، نمیدانم آنسو تکه چوبی هست یا نه، من این سو جنگلی را به آتش کشیده ام… . . . وقتی توبیخ را با تمجید پایان میدهید افراد درباره ی رفتار و عملکرد خود فکر میکنند نه رفتار و عملکرد شما . . . عشق برای زن سرمایه ای است که تا صد در صد منفعت ندهد آن را به کسی نمی سپارد . . . اینجا ارزش ...

دیگران را پس نزن . . . .

کسی که برای محبت حدود قائل میشود ، معنی محبت را نفهمیده است . . . . انسانها ؛ در دو صورت چهره ی واقعی خودشان را نشان میدهند : اول آنکه بدانند کامل به خواسته هایشان رسیده اند یا اینکه بدانند هرگز به خواسته هایشان نمی رسند . . . . . . زن گردنبند است دقت کن چه چیزی را به گردن میاویزی . . . . . . موفقیت کلید شادی ...

اراده آهنین زمین خوردن هفت باره . . . .

کارتان را آغاز کنید توانایی انجامش بدنبال می آید . . . وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید . . . کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد شایسته است که هر دو پایش بشکند . . . هرکه با بدان نشیند اگر طبیعت ایشان را هم نگیرد به طریقت ایشان متهم گردد . . . اینکه ما گمان می‌کنیم بعضی چیزها محال است بیشتر برای آن است ...