ما دختریم باید یاد بگیریم…!!!

مجموعه : عاشقانه ما دخــــ✿◕ ‿ ◕✿ــــتریم! باید یاد بگیریم كه کلاس بذاریم! كه ناز کنیم ! اونا خیلی بیجا می کنن مارو ناراحت کنن! خیلی بیخود می کنن اشکمونو دربیارن! اصلا برا چی به یه موجود مذکر اجازه می دیم شادی زندگیمونو ازمون بگیره؟! این اسمش عشق نیس! کسی که عاشق تو باشه، هرگز نمی تونه غمتو ببینه! چه برسه به اینکه خودش عامل غمت باشه!! منم دخــــ✿◕ ‿ ◕✿ــــترونه ...

دروغ های دوست داشتنیت…!!!

رفتــــــن رفتــــن کهـ بهانهـ نمـــــــی خواهـــــد وقتیـ نخــــــواهیـ بمــــــانیـــ با چمـــــدانِ خالیــــ کهـ هیــــــچ بیــــ چمـــدان هم می رویـ مـــــانـــــدن مانــــــدن امّـــا بـــــهانهـ مــــــی خواهد دستیــــ گـــــــرمـــ نگاهیـ مهربــــان دروغهـــــآیــــ دوســـــتــــ داشتنیـــــ دوستتــــ دارمــــــ هاییــــــ که هرگـــــز نمی شنویـــــ دوستتــــــ دارم هاییـــ که می شنویــــــ امّــــــا بـــــآور نمی کنیــــــ یکــــــ فنجــــــــان چایـــــــ بویـــ عــــــود یک آهنگـــــــ مشترکـ خاطــرآت تلــخ خاطــــــــــــرآت شیــــــرین و ... آری دقتـــــــ کن : آمــــــدن دلیل می خــــــواهد مانـــــدن بهانهـ رفتـــــن هیچ کــــــــــدآم . . . . . . . می خواهم امشب از ماه قول بگیرم ...

غرق شدن در روزهایی..!!!

مجموعه : عاشقانه سخت است غرق شدن در روزهایــــ پر از تکرار و تفکراتیــــ که جز خستگیــــ چیــــزیــــ برایــــت ندارد آنقدر خسته، که فقط میــــ تــــ♥ـــــوانیــــ بنگریــــ به دردهایــــی که نمک به زخم لحظه هایــــ تنهــ ـــ ـــایــــیت میـــــــ ــــزنند و گاهیــــ در حسرت لحظه ها، آنقدر آه میــــ کشیــــ و بغض میــــ کنیــــ تا آشکار نگردد عمق دردهایــــیــــ که در دلت پنهان مانده خسته از عبور ثانیــــه ...

کوهی میسازد بر فراز رویاهایش….!!

مجموعه عاشقانه نگــــــــــــو دوستتــــــــــــ دارم انسان این واژه ِ تَرَک خورده را باور می کند دست و پای قلبشــ ــ ـــ را گم میکند انسان است دیگر عاشــ ــ ـــقی زود باور ، تقصیری ندارد از کاه ِ خیال ِ تــــ♥ـــــو کوهی میسازد بر فراز ِ رویاهایشــ ــ ـــ میشــ ــ ـــود ققنوسی خندان بر میخیزد از خاکسترِ اندوهشــ ــ ـــ آن وقت تــــ♥ـــــو میروی او میماند با روحی ...

مرد دست خالی…!!!

مجموعه : عاشقانه مــــــرد کهـ بآشیـــــ جیبِ خآلــــــی اَت کـِ اَز پـــــــآرو بآلآ بـــــــرود اَز چشــــم بـــــآزآر می اُفتیــــــ ... این قیمتــــــ هـآ فقط و فقــــط دود اَز سَر نَــــــدآری هآیتـــــــ بُلند میکننــد ... آنقــــدر کـِ دوستــــــ دآریـــــ اِنکــــــــآر شوی اَز مَــــــــرد بودن وقتی میدآنیـــ مـــــــــرد ِ دست خـــــآلی به خآنهـ رَفتن نیستـــــــی ... آریــــــ نیستــــیـــــــ بآلآ میآوری خودتـــــ رآ رویِ قَــــرض هــــــــآ چرتکهـ می اَندآزی بدهکـــــآری هآیتــــــ رآ حآلِ هیچ کُجــــــآیِ زندگــــــــی رآ ...

ادمای از جنس فصل های سال…!!!

مجموعه : عاشقانه تویــــــ دنیــــــــــای مـــن آدمـــــایی هستن از جنس فصــــــــل های ســـــــال آدم هایی کهـ توجهشون مثل تابستـــــــون گرمــــــتـــ می کنهـ تو قهـــــر کردنشون ، نبـــودنشون یـــــخ می زنی با غمشون مثل پــــــــاییـــــز پژمرده می شی با ورودشـــــون به زندگیتــــــــ، انگـــــاری یه ســـــــــال نو شروع می شهـ تـــــــوی دنیــــــــای مـــــن آدم هــــــایی هستن که حضورشون خیلی پر رنگهـ مثل ترکیب بنفــــــش وسط نارنجـــــی و سبــــــــز مکمــــل بودنت ، کیفیت بودنتـــــــ هستن تو زنــــــدگی ...

یه وقتایی آدم از روی دوست نداشتن . . .

کسی که چشم به راهه از کسی که تو راهه خسته تره … . . . گفته بودم بی تو سخت میگذرد … حرفم را پس میگیرم ، بی تو انگار اصلا نمیگذرد … . . . آدمی که منتظر است هیچ نشانه ای ندارد ، هیچ نشانه ی خاصی ندارد فقط با هر صدا برمیگردد . . . . . . قبول نیست ! این بار تو چشم بگذار ، من فراموشت ...