این روز ها میگذره با همه خوبی ها….

مجموعه: عاشقانه ایـن روزا مـیـگـذره بـا تـمـوم خـوبـی هـا و بـدی هـاش.. مـیـگـذره بـا هـمـه قـشـنـگـیـو زشـتـی هـاش... شـبـاشـم مـیـگـذره... بـاهـمـه ی تـنـهـایـیـاش...بـا هـمـه ی دلـتـنـگـیـاش... یـه روزی صـدای قـهـقـه خـنـدمـون تـا اسـمـون مـیـرسـیـد... یـه روزم صـدای گـریـمـونـو بـا ریـتـم دوش اب حـمـوم تـنـظـیم میـکـردیـم تـا کـسـی صـداشـو نـشـنـوه... یـه روز خـوشـحـالـشـون کـردیـم... یـه روز نـاراحـتـمـون کـردن.... یـه روز حـسـرت داشـتـیـم یـه روز ارزو بـه دلـمـون گـذاشـتـن..... مـیـدونـم مـثـه ...

زبانت ز عقلت. . .

هر چیزی که نگهبان آن بیشتر باشد استوار تر گردد مگر “راز” که نگهدار آن هرچه زیادتر باشد ، آشکار تر - - - - بی عوض دانی چه باشد در جهان ؟ عمر باشد ، عمر ، قدر آن را بدان . . . - - - - بعضی ها آنقدر فقیر هستند ، که تنها چیزی که دارند پول است - - - - در دنیا باشید ، ولی با دنیا نباشید در دنیا زندگی کنید، ...

طوری خاطره بسازید که . . .

جز خاطره ، هرکه رفت باز نیامد ! * * ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺗﻮﭖ ، ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ، ﺍﺷﮑﯽ … * * ضربدر هاى قرمز میزنم به خاطراتم این روزها که یادم بماند که یادم نماند این روزها … * * می خواهم مُچاله و خیس در آغوشش بمانم ! از پهن شدن بر بند خاطرات بیزارم … * * دیگر خاطرت عزیز نیست ولی خاطراتت … * * قرار بگذار هرجای دنیا که باشی به ...

چه سر به راه است . . .

نه لبخندی نه کلامی نه صدایی چقدر نفس کشیدن سخت است وقتی نباشی • • • باران که میبارد دلم برایت تنگ تر می شود راه می افتم بدون چتر من بغض می کنم آسمان گریه • • • طاق تحمل من کوتاهتراز طاقت دلتنکی دوری توست • • • فقط یه چیزی میخام بگم: مادرم عاشقتم • • • • مرد رویایی کسیه که حتی وقتی مثل سگ و گربه به جون هم افتادیم شب نذاره ازتوبغلش جم بخوری و بگه:آشتی نکردیما ولی ...

هر کس را به اندازه . . .

معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ، الان “منفعت” جاشو گرفته • • • • ما همینیم که هستیم شاخ نیستیم چون گاو نیستیم خاص نیستیم چون عقده نداریم بالا نیستیم چون پرچم نیستیم فقط یه آدمیم، چیزی که خیلیا نیستن • • • • آدمها چه موجودات دلگیری هستند وقتی سوزنشان را نخ میکنی ، برایت دروغ می بافند ! • • • • چون بسى ابلیس آدم روى هست پس به هر دستى نشاید داد دست ! • • • • آدم ها ثانیه به ...

بگذار سرنوشت راهش را برود….!!!!

مجموعه : عاشقانه ﺧــﺪﺍﯾــــــﺎ ﺑﻪ ” ﺟﻬﻨﻤﺖ ” ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ” ﻣﯿﺴﻮﺯﺍﻧﯿﻢ “ . . . . . بـانـــو … بغـض ها را گاهـى باید قـورت داد ، عاشقانـه ها را از پنجـره تـُف کـرد و درهـا را به روىِ همـه بست … باور کــن ؛ گاهـى ” هیــچکــس ” ارزشِ دچار شـدن را نـدارد … . . . . . چــه قانــون ناعــادلانــه ای ! بــرای شــروع یــک رابطــه , هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد … امــا … بــرای ...

هزاران دستم بسویم دراز شود…!!!

مجموعه : عاشقانه نمـی دانـَم… آلزایـمر بودی یا عـشق؟! از روزی کـه مُبتلایَت شُدم خـودم را از یـاد بردم… . . . . . . تمام خستگی هایت را یک جا می خرم تو فقط قول بده صدای خنده هایت را به کسی نفروشی…! . . . . . از زیـر سنـگ هم کـه شده پـیدایم کـُن … مـدت هاست که تـنهـایی هـای مـرا … دست هـای جـستجوگـری لـمس نکـرده انـد. . . . . . هزاران دستـــــــم به سویم دراز شود …….. پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها تمنای دستان ...