شبهایی که تو در . . .

مانند هیزوم های مصنوعی شومینه می سوزم و پایان ندارم درد یعنی این • • هروقت دیدی جای تاریک هستی دیوارهاش خونی زمینش می لرزه نترس توی قلب منی • • شک کرده بودم کسی بین ماست حالایقین دارم من بین دونفربودم • • روزی مجنون ازمیان سجاده مرد نمازگزاری عبورکرد مرد گفت : مگرنمی بینی با معشوق خود راز و نیازمی کنم مجنون گفت : من که درپی لیلی هستم تو را ندیدم ...

به باران دل نبند….!!!!

  مجموعه : عاشقانه دلم سفر می خواهــــد ... نه برای رسيدن به جایی .... فقط دلتنگ رفتنم ... کـــــــــارم از یکی بود و یکی نبود گذشت سهم من همیشه این بود : یکی بود یکی نابود . . . . . غَـــلَـــط کَـــرבه هَـــر کــــے گُـــفـــتــــﮧ ! مَـــכּ بَـــرآے تُـــو تَـــره هَـــم פֿـــورב نِـــمــیــکُـــنَـــم .مَـــכּ بَـــرآے تُـــو פֿـِــیـــلــــے چـــیــزهـــآ פֿـــورב مـــیـــکُـــنَـــــم : مَـــثَـــلا ، בَنـــבפنــآت یــآ פَـــتــے قَـــلَــم پــآهــآت . اَگــﮧ یــﮧ بــآر בیــگـــﮧ بــیــآے سَـــمــتَــم . . . . . نـہ از اومـدטּ ...

خیلی وقت است مرده ام …..!!!!

مجموعه : عاشقانه بیش از این انتظار کشیدنم بیهوده است تو نمی آیی ! این را از عرق شرم پنجره فهمیدم … . . . . . انصـــاف نبـــود … رفــتنت با خــودت بـاشــد ، فـــرامـــوش کــردنت بــا مــن … . . . . . بچـــه کـــه بـــاشی … از “نقـــاشی”هـــایتـــ هـــم … مــی‌ تــواننــد بـــه روحیـــاتــ و درونیـــاتتــ پی ببــرنـــد ، بـــزرگ کـــه مــی‌ شـــوی … از حــرفهـــایتـــ هـــم نمــی‌ فهمنـــد تـــوی دلتــ چـــه خبـــر استــ ! . . . . . خیلی وقت است مرده ...

چگونه میشود ازخدا گرفت….!!!!

مجموعه : عاشقانه میسپارمت به خـدا خدایی که هیچوقت نخواست تورا به من بسپارد ... . . . . . خدایا خیلی وقت است که هوایه قلب ادم هایت الوده است تصمیم نداری تعطیلش کنی.... . . . . . یه روزی میرسه که جای خالیم رو با هیچ چیز نمیتونی پر کنی ....... . من " خاص "نبودم ،. . فقط ... . . . عشقم بی ریا بود... . و عشق بی ریا کیمیاست ...! . . . . . چگونه می شود از خدا گرفت چیزی را که ...

خاطره یعنی…..!!!!

مجموعه : عاشقانه یه وقت هایی تلفنم رو جواب نمی دم چون قبل از برداشــــــتن باید صدامو شاد كنم و من حوصـــــــله تغییر دادن صـــــدامو ندارم......! .. . . . . دلم گرفته لامصب بهونه میگیره گلوم میسوزه بغض میکنه چرا باید همیشه یه "اما"یی تو کار من باشه دلم تنگ شده برا روزایی ک از ته دل خوشحال بودم دلم تنگ شده برا عشقم! . . . . خاطــــــره یعنی : یک سکوت غیرمنتظره میان خنده های بلند . . . . . ای صفحه ی ...

حالم همچون دایره ای میماند….!!!

مجموعه : عاشقانه این روزها ، حالم همچون دایره ای می ماند ، که هیچ گوشه ای ، برایش دنج نیست . . . . . . . . . دلــم میخواد گــرگ و میش صب نوک کوه تــا خـرخــره ام مـــــــــه باشــه من بــاشم و اونــی کــه او بــالاست تــنهـــــــــــا اینـقـــــد جیغ بزنــم تــا.. خـــودش بگه خفه شو درستش میکنم . . . . . کجایی..! یک کلمه نیست.. گاهی معنا دارد... کجایی یعنی چرا سراغمو نمیگیری...! چیکار میکنی...؟ چرا نیستی...؟ خب دلم تنگ شده واست لامصب..! واسم مهمی... یعنی بیادتم...نگرانتم.و ............... . . . . www.1ehsas.ir امیدوارم ...

میدونـــم برای من نیستی….!!!

مجموعه : عاشقانه هوس ڪرده ام ڪه تو باشے مـטּ باشمـ و هیچ ڪس نباشد آنگاه داغتریـטּ آغوشـ ها را از تنت و شیریـטּ تریـטּ بوسه ها را از لبانت بیروטּ ڪشم به تلافے تمام روزهایے ڪه مےخواهمت و نیستے... . . . . . . وقت هایی هست که جز به بــــودنـــتــــــ، دلـم رضایت نمی دهد! از کجا "تــــــــــو" بیاورم؟!! . . . . . میــــــــدونم ؛ بــــــــرای من نیستــــــــی ! امــــــــا .... ! دلی کــــــــه تنگ باشــــــــه این حرفهــــــــا رو نمیفهمــــــــه ... ...