جملات عاشقانه مرور دلم

جملات عاشقانه مرور دلم جملات عاشقانه عکس و قاب دلم را که مرور میکنم تمام آن از آن توست و نقطه ای از آن خودم ... بر آن نقطه هم میخ می کوبم و قاب عکس تو را می آویزم ... ادمای ساده پاکن دوس داشتنین درسته روز به روز تعدادشون داره کمتر کمتر میشه ولی هنوز نسلشون از بین نرفته هیچ وقت دل یه ادم ...

شعر عاشقانه به تو عادت کرده بودم

شعر عاشقانه به تو عادت کرده بودم ﺑﻪ ﺗﻮﻋﺎﺩﺕﮐﺮﺩﻩﺑﻮﺩﻡ،،،،، ﺍﯼ ﺑﻪﻣﻦﻧﺰﺩﯾﮏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﻦ،،،، ﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﺎﺯﻩ،،،، ﺍﯼ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭﺷﻦ،،،،، ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ.،،، ﻣﺜﻞ ﮔﻠﺒﺮﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﻨﻢ،،،، ﻣﺜﻞ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺑﻪ ﻏﺮﺑﺖ،،،، ﻣﺜﻞ ﻣﺠﺮﻭﺣﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﻫﻢ،،،،، ﻟﺤﻈﻪ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﺬﺍﺑﻪ،،،، ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ،،،،، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻧﻪ ﻣﺮﮔﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﯽ ﺗﻮ،،،، ﻣﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﯾﺰﻡ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ،،،، ﺍﺯ ...

جملات عاشقانه همه چی خوبه

جملات عاشقانه همه چی خوبه جملات عاشقانه بمان همه چی خوبه فقط دلتنگم آخه هیچی مثل دلتنگی نیست دوتا دریاچه تو چشماته ولی هیچ دریاچه ای این رنگی نیست... بمان و خوب بمان که لازمت دارم "رفتن" ! رفتن که بهانه نميخواهد ، يک چمدان ميخواهد از دلخوريهاى تلنبار شده و گاهى حتى دلخوشيهاى انکار شده ... رفتن که بهانه نميخواهد وقتى نخواهى بمانى ، با چمدان ...

حقیقت تلخ قدر خود را بدان

حقیقت تلخ قدر خود را بدان متاهل ها میخواهند طلاق بگیرند... مجردها دوست دارند ازدواج کنند... کودکان میخواهند زود بزرگ شوند... بزرگتر ها دوست دارند به دوران کودکی برگردند... شاغلان از شغلشان مینالند... بیکارها دنبال شغلند... فقرا حسرت ثروتمندان را میخورند... ثروتمندان از دغدغه مینالند... افراد مشهور از چشم مردم قایم میشوند... مردم عادی میخواهند مشهور شوند... سیاه پوستان دوست دارند سفید پوست شوند... سفید پوستان خود را برنزه میکنند... هیچ کس نمیداند ...

جملات عاشقانه این بود زندگی

جملات عاشقانه این بود زندگی جملات عاشقانه میز کار جملات عاشقانه یادی از سنگ میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ   این بود زندگی... چه کسی میگوید: دوری سردی می آورد؟ وقتی که هنوز با یادش، بند بند وجودم گرم می شود آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه ولی ما گاهی برعکس ...

داستان عاشقانه مردانگی

داستان عاشقانه مردانگی داستان میدانی ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﯾﮏ ﺯﻥ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﻫﻤﻪ ﺍﺵ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﺭ ﯾﮏ ﮐﻼﻡ : " ﺍﻣﻨﯿﺖ " ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ... ﺑﺎ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ... ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ... ﺍﻣﻨﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ... ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﻮﺳﺪ ... ﺑﺪﺍﻧﺪ ﻧﺎﺏ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ... ﺑﺪﺍﻧﺪ ... ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ...

داستان جالب دنیای مجازی

داستان جالب دنیای مجازی كى ميگه اينجا دنياى مجازيه...دنياى مجازى اون بيرونه..كه همه بانقابن.. همه تو قيافن... دنياى واقعى اينجاس..همه بى ريا و خاكى.. كسى زخماشو نميپوشونه..كسى اشكاشو پاك نميكنه..كسى بغضاشو قورت نميده.. كسى بخاطر چهرش تحقير نميشه.... اينجا فرق نميكنه باگرونترين گوشى و تبلت باشى يا ارزونترين و قديميترين. اينجا فرق نميكنه ماشين دارى يا نه.. اينجا مملو از حرفاى نگفتس... اينجا پراز حرفاى آموزنده و زيباس..حرفايى كه ...