در نگاهم اگر نیستی …

تو باش نه برای اینکه در دنیا تنها نباشم تا در دنیای تنهایی ام تنها تو باشی ! • • بی خیال من نشو حتی اگر مرده باشم زنده ام میکند نفس های مهربان تو … • • ﻓﻘﻂ ﺑﺎش همین ﻭ ﻣﻦ ﺣﺲ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺥ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ها میکشم ! • • در نگاهم اگر نیستی در خیالم سرشاری و این قانون دوست داشتن است ! • • با هیچ مزه ای ...

جملات عاشقانه میخام فریاد بزنم

جملات عاشقانه میخام فریاد بزنم جملات عاشقانه دیونه ای جملات عاشقانه راستی جملات عاشقانه دیوانه دلم میخواهد فریاد بزنم بگویم: من مترسکه خاطرات تو نیستم! درست مثل دیوانه ای که اصرار دارد بگوید من دیوانه نیستم راستی!گفته بودم؟ من دیوانه نیستم . ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻲ…. ﻟﺒﺎﺱ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﻮﺵ! ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﻏﺬﺍﻱ ﺧﻮﺏ ﺑﭙﺰ! ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺮﻑ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺧﻠﻮﺕ ﺩﻧﺞ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﮐﻦ! ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺕ ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺪﻳﻪ ...

جملات عاشقانه میرم

جملات عاشقانه در آغوش منی جملات عاشقانه بی انکه جملات عاشقانه عاشقی جملات عاشقانه پاییز می روم و پشت سرم آب نمی ریزند… وقتی هوای رفتن دارم…. دریاهم به پایم بریزند بر نمیگردم… دلگیر نباش ، تقصیر از خودت بود ! دسته کلید علاقه که گم شد ، باید عوض میکردی قفل تمام آرزو ها را . . . * * * * * * ...

جملات عاشقانه جای خالی ات را

جملات عاشقانه جات خالی جملات عاشقاه حماقت جملات عاشقانه یعنی من جای خالی ات را… با فرض پُر کرده ام… ….. حرامش باد  آنکه پُر کرد جای مرا..   حمـاقـت کـه شاخ و دم نــدارد! حمـاقـت یـعنـﮯ مـن کـه اینقــدر میــروم تـا تـو دلتنـگ ِ مـن شـوﮮ! خـبری از دل تنـگـﮯ ِ تـو نمـی شود! برمیگردم چـون دلـتنـگـت مــی شــوم!!! روزه سکوت میگیرم و تا افطار ِ صدای تو نمی شکنمش روزه ...

قرار نبود…

هر چه فکر می کنم می بینم قرار نبوده ما این چنین با بغل دستی هایمان در رقابت های تنگانگ باشیم تا اثبات کنیم موجود بهتری هستیم • • قرار نبوده کرِم ضد آفتاب بسازیم تا بر علیه خورشید عالم تاب و گرما و محبتش، زره بگیریم و جنگ کنیم … • • قرار نبوده چهل سال از زندگی رد کنیم اما کف پایمان یک بار هم بی واسطه کفش ...

حرف از صداقت

بی تو خانه ام را شناسنامه ام را گهواره ام را پیدا نمی کنم بگذار گورم را هم گم کنم  • • زندگی تمامش خطای دید است من فقط تو را می بینم و تو فقط من را نمی بینی  • • نبودن هایت را با خیال بودنت به هم بافته ام چه سنگین شده این شال گردن دارد بغضم را در گلو خفه میکند  • • این روزها نقطه ها هم برایم ناز می کنند دیگر ...

کابوس یعنی

حلقه ی دستانت که بر کمرم میزنی 
زیباترین اسارت زندگی من است . . . * * * * * * جغرافیا دروغی بیش نیست  وقتی تمام دنیای من در مساحت آغوش “تو” خلاصه می شود  * * * * * * گاهی وقتا یه نفر ، فقط یه نفر باعث می شه که حس کنی چیزی که تو رو روی زمین نگه داشته جاذبه ی زمین نیست . . ...