بی خدافظی

چه حرف بی ربطیست که مرد گریه نمی کند گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید مرد باشی تا بتوانی گریه کنی • • حالا ما که هیچ اما امیدوارم عکس های شما توی سال جدید۲ نفره باشه • • هیچوقت بی خداحافظ کسی را ترک نکن نمیدانی چه درد بدی است پیر شدن در خم کوچه های انتظار • • هنگامی که دل کسی را میشکنی صدای شکستنش را به خاطر بسپار تا ...

جملات عاشقانه نزدیکم به تو

جملات عاشقانه نزدیکم به تو جملات عاشقانه دلخوشی جملات عاشقانه تو کــاش تــوی ایــن جــاده یه تابلــو نصــب میکــردن واســه دلخــوشــیم…!! “” تــــــــو “” دو کیــــلومــــتر…! به تو می اندیشم به تو و تندی طوفان نگاهت بر من به خود و عشق عمیقت در تن به تو و خاطره ها… که چرا هیچ زمانی من و تو ما نشدیم…!!! خودم را به شادیِ تو فروختم و حواسم نبود که حواست ...

جملات عاشقانه بی حس شده ام

جملات عاشقانه بی حس شده ام جملات عاشقانه شب ها جملات عاشقانه بغض بی حس شده ام از درد ! از بغــض ! فقط گاهـی خـط ِ اشکی …میسـوزانـد صـورتـم را شـبــهـــا زیــــر دوش آب ســــــــرد رهــــا میکـــنـم بـغـــــض زخـــمـهــایــم را در حالی که هــــمــــه میگویند : خــوش به حـــالــَــش … چه زود فــــــرامــــــوش کـــرد. مدام گفتی خیالت تخت من وفادارم و من چه ساده لوحانه خیالم ...

مردانگی ات را ……!!!!!

مجموعه : عاشقانه مردانگی ات را...   با شکستن دل دختری که دیوانه ی توست.. ثابت نکن..     مردانگی ات را با غرور بی اندازه ات .. به دختری که عاشق توست ثابت کن...   مردانگی را...   زمانی میتوانی نشان دهی که.. دختری با تمام تنهایی اش به تو تکیه کند... که دختری با تکیه به غروره تو.. به قدرت تو.. در این دنیای پر از نامردی.. قدم بر دارد. . . . . . گآهی دِلــَت نــِمیخوآهــَد . . .؛   دیــروز ...

چه حس خوبیه …..!!!!

مجموعه : عاشقانه حس خوبیه … به خودت میای می بینی به کسی که رهات کرده و بدجور بهت ظلم کرده دیگه نه نیازی داری نه احساسی ولی اون داره از بی تو بودن می میره !. . . . . .. .. چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ... یکی که بهش اعتماد داری ... بهت اعتماد داره ... از دلتنگی هاش برات میگه ... از دلتنگی هات براش میگی ... آروم میشه ... آروم ...

یک دقیقه سکوت…….!!!

مجموعه : عاشقانه ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ ﻣﺜـﻞ ﺩی ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ . . . . . . ﯾﮑــــــــــــــ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﮑﻮﺗــــــــــــ ! ﺑﺨــﺎﻃــــﺮِ ﺗﻤــﺎﻡِ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾــــﯽ ﮐــﻪ ﺩﺭ ﺣـــﺪِ ﯾﮑـــــ ﻓﮑـــﺮ ﻣﺎﻧـــﺪﻧــﺪ!!! ﺑﺨﺎﻃـــــﺮِ ﺷﺒـــــــ ﻫﺎﯾـــﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ...

اگه هر دفعه ای …..

مجموعه : دلتنگی اگه هر دفعه ای که عکسشو نگاه میکنی اشک تو چشات جمع بشه .... اگه هر دفعه ای اسمشو میشنوی بغض گلوتو بگیره .... اگه هر وقت صداشو بشنوی و نتونی هرچی که میخواستی بگی .... اگه هر وقت که بهش فکر میکنی دلتنگ تر میشی .... اگه هر دفعه ای که آهنگ گوش میدی به یادش می افتی ..... اگه با هر ...