باش ….آسمونی…..

مجموعه عاشقانه مگر از آسمان چشم های تو واژه می بارد ، که این گونه شعر من، رنگین کمان چشم های توست؟؟؟ . . . . . . دوست داشتن دریـا... هیاهوی جنگل آواز صدای باران... یک طرف... اصلا همه دنیا یک طرف... مـن تـا ابــدطرفــدارتوام... . . . . . ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻭﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻨﺎﻩ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺭﺍﻣﺸﻢ ....! امیدوارم لذت برده باشید..... منبع: نازتک

پر از تهی ….بارانی …

مجموعه : عاشقانه زنــدگــي قـــافـيـه بـاران اسـت... من اگـر پاييزم و درخـتان اميدم همه بــي برگ شـدند. تو بهـــاري و به انـــدازه بــاران خـــــدا زيبـــايـــــي.... . . . . .. . بی تو در میان جمع نیستم اما جمعیتی در من است که به تو فکر میکند... . . . . . عــشـق زمانیــست کـــه کــسی را ملـــاقات میــکنــی و بــه تــو دربــاره تـــو، چـــیز تـــازه ای مــی گـــوید! امیدوارم لذت برده باشید ..... منبع : نازتک

اس ام اس عاشقانه سری ۱۲

اس ام اس | عاشقانه | زیبا | بیقراری| انتظار • • • اس ام اس جدید سری 200 sms jadid • • • دیشب با تنهایی ام مچ انداختم ، باختم! نمی دانی این روزها چقدر زورش زیاد شده است … • • • اس ام اس جدید سری 200 sms jadid • • • شاید آرامتر می شدم فقط و فقط اگر می فهمیدی حرف هایم به همین راحتی که می خوانی نوشته نشده اند • • • اس ام اس جدید ...

جملات زیبای عاشقانه مفهومی احساسی عمیق….

جملات عاشقانه | جملات عاشقانه دلتنگی | جملات عاشقانه زیبا  دلتنگی هام که یکی دوتا نیست… بخوای بشماری تا فردا طول می کشه.! تو که می دونی فردای من و تو چقدر دیر میاد. اما دست از من و دلتنگی هام برندار میداوی با اونا چه کاخ آرزوها ساخته م…؟!   ♥♥♥♥♥♥♥ به چی میخندی تـــــــــو؟ به مفهوم غم انگیز جدایــــــــــی؟ به چه چیـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــز؟ به شکست دل من یا پیروزی ...

به چه مردی میگن مرد…

به چه مردی میگن مرد... بهترین مردان را بشناسید به این میگن مرد... اون مردایـــــــی که با یـــه نــــه گفتنشون میفهمـــــی که دیگــــه نبایــــــد اصـــــرار کنــی اونــــی که قبل از مهمونــــــی بایــــد لباستـــــو نشـــــون بــــــدی تا تاییـــــدش کنــــــه اونـــی که وقتی بهتــــ اخـــــــم میکنه باید شالتــــــــو بکشـــــی جلــــــــو اونـــــی که وقتــــــی میخــــــــوای از پیشش بــــری دست میکشه رو لبتـــــ و میگـــــــــه کمـــــــرنگ کــــــن اون رژتـــــــو اونــــــــــی که وقتــــــــی تــوی یه جمعید از بغلتــــ تکـــــــون نمیخــــوره اونـــــی که تـــــوی سرمــــــــا یـــــــخ میـــــــزنــــــــه  ولی وایمیسه ســـــــر کوچــــه تا تـــــو بــــری توی خونـــــــــه اونـــی که اگه بخوای اشتباه کنـــی پیش خـــــودت میگــــــی اگه بفهمـــــــــه میکشتم اونی که خنــــــــده و شیطونیــــــــــاش فقط و ...

عکسای عاشقانه ۲۰۱۵

بهترین جملات عاشقانه

بهترین جملات عاشقانه بسیار زیبا هستن این جملات  ♥♥♥♥♥♥♥   ✘.. بعضـــــﮯ وقتـــ ـ ــا مـجـبـورے تو فضاے بغضتــــــ بـخنـבے... בلتـــــ بگیرهـ ولـــــے בلـگـیرے نکنـــــے... شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنـــے... گریـﮧ کنے اما نـבֿارے اشکاتـــــ پیـבا شـטּ... خیـــ ـ ـــلے چـیـزارو بـبـیـنے ولــے نـבیــבش بـگیـرے... خیلــے حـرفـارو بـشـنـوے ولی نشنیـבهـ بـگـیـرے! خیلے ـها בلتـــــو بشکنـטּ ... و تــــــو فقــــط سکوتـــــ کنــے✘..... همیـــטּ   ♥♥♥♥♥♥♥   هیچ کسی حق ندارد درباره من قضاوت کند چون هیچ کس دقیقا ...